Pertanyaan Dari Angkatan Muda,Tugas Apakah Perlu Kita Lakukan Sekarang?

Ramai dari kalangan angkatan muda tertanya-tanya tugas apakah yang dituntut dari kita sekarang setelah kita thiqah (percaya) pada jalan dakwah supaya waktu dan usaha kita tidak hilang sia-sia di dalam perkara yang tidak berfaedah.
Kita merasa bahagia dan bangga dengan semangat begini, kerana jiwa yang demikian
menunjukkan sikap positif yang dipunyai oleh beberapa ramai putera puteri kita kita yang muslim.
Kita menghargai dan berbangga dengan mereka kerana mereka meminati Islam dan melibatkan diri
mereka dengan bekerja untuk Islam dalam menentang kebatilan walaupun mereka telah mendengar
dan membaca apa yang terjadi ke atas saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka di
atas jalan dakwah ini.
"Mereka tidak menjadi lemah kerana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak
pula menyerah (kepada musuh)". Alilmran:146
Sebelum saya menjawab soalan ini, saya perlu mengingatkan supaya kita kembali
mengingati apa yang telah disentuh terlebih dahulu tentang penentuan objektif-objektif yang ingin
kita capai dan merealisasikannya, menentukan berbagai-bagai peringkat jalan, penyelewengan dan
rintangan-rintangan, dan apa yang telah kita terangkan berkenaan dengan tabiat peringkat yang kita
sedang lalui sekarang.
16.1 Tabiat Marhalah Ini
Sesungguhnya kita sedang berada di dalam peringkat meneguhkan dasar (tapak) mukmin
yang di atasnya nanti akan kita bangunkan daulah Islam. Dasar itu kemudiannya akan menjelma di
dalam diri individu muslim para pendokong akidah; keluarga Islam yang menjelmakan dan
menterjemahkan Islam di dalam ramahtangganya dan beriltizam dengan segala ajaran dan pendapat
umum Islam yang sedar, atau masyarakat Islam. Inilah tiga lapangan: iaitu individu, rumahtangga
dan masyarakat, itulah bidang kerja yang sangat penting diusahakan sekarang. Inilah asas yang kuat
untuk pembangunan Islam yang agung. Syiar kita, cogan kata pada peringkat ini ialah "perbaiki
dirimu dahulu dan kemudian serulah orang lain". Ini adalah dua tuntutan yang pokok dan penting
di dalam lapan perkataan sahaja tetapi kesimpulan amal dan asasnya, pencapaian menegak
(vertical): Perbaiki dirimu dan pencapaian melintang (horizontal): Serulah orang lain. Sesungguhnya
ia telah menjadi sunnah Allah, tidak akan merubah di dalam makhluknya:
"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan
yang ada pada diri mereka sendiri". ArRa'd: 11
Itulah realiti yang telah rosak, kecelakaan dan kesempitan, kemusnahan dan kebinasaan
yang dialami manusia zaman ini. Ia tidak akan berubah kecuali apabila kita merubah apa yang ada
pada diri kita di samping beriltizam dengan jalan Allah.
16.2 Banyak dan Sedikit
Sesungguhnya bilangan muslim hari ini sungguh ramai sekali, tetapi mutunya rendah. Kita
kekurangan pendokong-pendokong akidah yang mempunyai peribadi mukmin yang kuat yang
berpengaruh yang mampu merubah realiti yang rosak dan merosakkan, yang mampu merubah
kenyataan yang buruk, yang mampu membangunkan umat Islam yang baik. Saya teringat kata-kata
hikmat dari Imam Hassan al-Hudaibi, "Tegakkanlah daulah Islam dalam hati kamu supaya daulah
Islam tegak di bumi kamu". Inilah bentuk dan mutu laki-laki akidah, mutu yang terbentuk di dalam
madrasah Rasululiah s.a.w., terbentuk di bawah naungan Al-Quran dan terus bertambah baik
melalui dakwah menyeru manusia kepada agama Allah, mempersaudarakan mereka pada jalan
Allah yang terikat dengan ikatan akidah Islam dan inilah ufuk ikatan. Akhirnya madrasah
Rasululiah s.a.w. itu berjaya membentuk peribadi muslim di kalangan sahabatnya dengan
pertolongan dan ketentuan Allah dan mereka terus membangunkan daulah Islam, negara Islam
yang agung.
Di atas jalan itulah kta mesti berjalan, terdidik dan terbentuk bawah naungan al-Quran dan
sunnah Rasululiah s.a.w. dan di atas jalan inilah kita seru manusia pada jalan Allah, di atasnyalah
kita bersaudara dan bersatu.
16.3 Perbaiki Diri
Memperbaiki diri, itulah langkah pertama, kerana kekuatan yang lazim dan perlu untuk
memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil tersimpul di dalam tiga bentuk menurut
susunan yang berikut: kekuatan iman, kekuatan persatuan dan kekuatan tangan dan senjata. Inilah
dia susunan kekuatan yang telah dilalui dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai satu
manhaj yang mesti dilalui oleh setiap generasi Islam sepanjang zaman. Inilah manhaj yang mesti
kata lalui. Adalah merbahaya apabila digunakan kekuatan untuk merubah realiti yang batil sebelum
dapat dibuktikan dan direalisasikan kekuatan iman dan kekuatan persatuan. Oleh kerana itu kita
mestilah selalu mengingatkan diri kita agar sentiasa mengawasi setiap arahan dan tindakan yang
menyalahi susunan dan tertib ini dalam berbagai-bagai peringkat kerja, usaha dan persiapan yang
boleh membahayalcan amal Islami supaya usaha tidak menjadi sia-sia dan jiwa manusia tidak
terkorban pada tempat dan waktu yang tidak sesuai.
Silaplah anggapan bahawa Rasululiah s.a.w., pada permulaan dakwah, telah melupakan
jihad dan persediaannya, semata-mata kerana baginda tidak melibatkan diri di dalam jihad pada
masa permulaan dakwahnya. Sebenarnya pada waktu itu baginda menyediakan dasar (tapak) iman
dan tangan-tangan mukmin yang akan muncul senjata pada waktunya supaya dia akan berjihad
dengannya tanpa lemah dan ragu-ragu dan mengorbankan jiwa dengan murahnya pada jalan Allan.
Perjanjian Aqabah (Bai'atul Aqabah 2) menjelang hijrah Rasulullah ke Madinah menjadi bukti yang
baik yang membuktikan ke atas pengetahuan Rasulullah s.a.w bahawa akan datang masanya yang
baginda mesti melaksanakan jihad pada waktu tersebut. Oleh itu, salah satu daripada kandungan
bai'ah dan perjanjian itu lalah bahawa pinalc Ansar mesti melindungi Rasulullah (j.a.w. sebagaimana
mereka melindungi isteri-isteri dan anak-anak mereka.
Adalah salah anggapan yang menyangka bahawa Ikhwanul Muslimin telah melupakan
aspek jihad semata-mata kerana mereka tidak melibatkan diri mereka di dalam peringkat
pembentukan itu. Bagaimana mereka boleh melupakannya padahal jihad itu adalah satu rukun dari
rukun-rukun bai'ah mereka dan Imam as-Syahid Hassan al-Banna telah menulis risalah berkenaan
dengan jihad. Malah syiar mereka: "jihad itu jalan kami dan kami mati pada jalan Allan setinggitinggi
cita-cita kami". Jihad mereka tidak hanya terbatas kepada lisan dan tulisan sahaja, bahkan
mereka melaksanakan jihad secara amal praktikal di medan-medan pertempuran, contohnya di
dalam pertempuran Palestin dan mereka telah menunjukkan teladan yang paling istimewa yang
menakutkan musuh-musuh mereka di Palestin dan Terusan Suez. Akhirnya mereka telah
menghantar beberapa banyak syuhada di dalam pertempuran tersebut.
Boleh jadi ada orang yang menyangka (khasnya golongan pemuda yang sungguh-sungguh
bersemangat) bahawa mereka tidak akan mendapat ganjaran dan pahala dari Allah di atas usaha
dan mujahadan yang mereka lakukan sekiranya kemenangan dan kekuasaan Islam itu tidak tercapai
di tangan mereka dan di masa hidup mereka. Sangkaan sedemikian mendorong mereka untuk
terburu-buru mempercepatkan kemenangan walaupun terpaksa mengabaikan persiapan yang rapi
dan tertib langkah-langkah perjuangan. Ini adalah pemikiran yang salah. Sebelum ini kita telah
menyebutkan bahawa kita hanya bertanggungjawab membuat kerja dan memperbaiki kerja dan
usaha kita, mengikhlaskan niat kita dan bekerja dengan niat yang sebenar, tetapi kita tidak
bertanggungjawab akan hasilnya. Sebagaimana kita menyebut juga bahawa zaman itu diukur
menurut umur ummah dan dakwah, bukan diukur menurut umur individu-individu.
Adalah tidak keterlaluan jika kita katakan sesiapapun mudah membuat sesuatu kerja dan
mengorbankan hidupnya kerana Allah, tetapi untuk menundukkan nafsu dan melatih akhlak-akhlak
dan adab-adab Islam di dalam diri adalah amat susah dan payah sekali.
Untuk merealisasikan cita-cita yang kita hendak capai, kita memerlukan kepada jiwa-jiwa
besar yang mempunyai kemahuan yang keras, yang mempunyai kesetiaan yang tetap dan tahan,
yang mempunyai iman yang benar, yang mampu dan rela memberikan pengorbanan yang banyak.
Di dalam pengertian inilah Imam as- Syahid berkata di dalam tajuk "Dari Mana Kita Mulakan".
"Sesungguhnya membentuk umat-umat dan mendidik bangsa-bangsa, mencapai cita-cita,
menolong pegangan hidup, memerlukan ummah yang menghendaki demikian atau sekurangkurangnya
golongan yang menyeru kepadanya, memerlukan kekuatan jiwa yang besar yang
tergambar di dalam beberapa perkara: kekuatan kemahuan yang tidak mengenal kelemahan,
kesetiaan yang tetap dan tidak mengenal kepura-puraan dan pengkhianatan, pengorbanan yang banyak yang tidak dapat dihalang oleh ketamakan dan kebakhilan, makrifah dengan prinsip
pegangan hidup dan percaya kepadanya dan menghargainya dan memelihara dari kesalahan,
penyelewengan dan apologetik di atasnya ataupun terpedaya dengan yang lainnya. Di atas
kekuatan jiwa yang agung inilah dibangunkan pegangan hidup dan dididik ummah yang baharu
bangun. Di atasnya juga dibentuk bangsa-bangsa yang muda dan diberi nafas kehidupan di
kalangan rakyat yang telah lama dinafikan hak-hak kehidupan. Tiap-tiap bangsa yang tidak
mempunyai empat sifat ini ataupun sekurang-kurangnya tidak mempunyai pemimpin-pemimpin
dan penyeru-penyeru yang memperbaikinya, inilah bangsa yang sia-sia dan miskin, bangsa yang
tidak akan sampai kepada kebaikan dan tidak dapat mencapai satu cita-cita. Bangsa yang demikian
hanya hidup di dalam mimpi, sangkaan dan waham:
"Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran". Yunus: 36
Dari sinilah kita tahu bagaimana pentingnya memperbaiki diri sendiri dan peranannya yang
asasi di dalam jalan dakwah dan merealisasikan segala cita-cita supaya kita mengambil dan
mempergunakan berbagai-bagai sebab untuk memperbaikinya dengan kekuatan dan penuh
kepuasan walaupun kita terpaksa memikul bebanan yang berat, menggunakan usaha, waktu, sabar
dan menyabarkan, mengoreksi, muhasabah dan muraja'ah.
Nafsu itu seperti kanak-kanak, sekiranya ia dibiarkan, ia akan terus membesar dengan
mencintai susu, tetapi apabila anda pisahkan dia dari menyusu, dia akan berhenti menyusu. Tidak
syak lagi bahawa membangunkan insan lebih susah daripada mendirikan kilang dan bangunan.
Apa yang saya maksudkan di sini ialah membentuk insan yang soleh. Tanpa mereka tidak
mungkin dilaksanakan satu kebaikan dan peningkatan kerana sesungguhnya Allah tidak akan
memperbaiki amal usaha orang-orang yang rosak, orang yang sabar menentang nafsu mereka dan
tidak sabar mendidik diri mereka, meragui jalan tarbiah, dan mempersiapkan diri mereka lalu
menghiasi diri mereka dan orang lain dengan mengambil jalan pendek, menggunakan kekuatan
sebelum tiba masanya, kerana pendapat dan tindakan yang demikian adalah merbahaya.
16.4 Individu Muslim yang Kita Kehendaki
Berbicara tentang memperbaiki diri, kita perlu mengemukakan contoh yang selamat dan
sejahtera bagi individu Muslim dan berbagai-bagai jurusan yang menyempurnakan peribadi
Muslimnya. Kemudian kita sentuh berbagai-bagai wasilah dan cara yang mungkin yang dapat
mengubah realiti yang rendah dan yang sedang berkuasa kepada satu dihuraikan dalam satu atau
dua artikel. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut perlulah kita merujuk kepada buku-buku, risalahrisalah,
dan majalah-majalah yang telah menghurai dan mengkaji aspek-aspek terseut.
Kita memerlukan individu Muslim, pendokong akidah yang sahih dan murni dari sebarang
percampuran, pendokong ibadah yang sahih lahir dan batin, yang mempunyai akhlak yang teguh
yang diambil dari al-Quran dan Sunnah Rasul s.a.w yang mempunyai pendidikan dan pemikiran
yang sesuai dengan pimpinan amal Islami, yang mempunyai tubuh yang kuat dan mampu memikul
berbagai tugas, amal dan jihad. Kita mahukan Muslim yang bermujahadah dengan dirinya dan
memerangi nafsunya, yang berguna kepada orang lain, yang menjaga waktunya, yang mampu
mengatur segala urusannya dan mampu berusaha dan berdikari.
Inilah sebahagian dari tanda-tanda contoh yang kita kehendaki dan inilah aspek
memperbaiki diri yang akan saya sentuh dengan serba ringkas.
16.5 Akidah Islam
Kita mahukan akidah Islam yang sahih menurut akidah salafussoleh, akidah para sahabat
Rasulullah s.a.w dan para pengikut mereka yang jauh dari bida'ah dan khurafat karut marut. Akidah
yang telah membentuk generasi Muslim yang pertama. Akidah inilah yang menguasai perasaan dan
pemikiran dan menguasai setiap urusan hidup mereka, memancarkan kemampuan amal yang
sungguh-sungguh di dalam diri mereka. Akidah tauhid yang sejati ini memenuhi hati makhlukNya
dengan Nur iman dan dengannya dia berjalan di atas sirat al-mustaqim.
"Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya
cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa
dengan orang yang keadaannya berada di dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar
daripadanya ".Al-An'aam: 122
Kita mahu pendokong akidah yang sejahtera sedar bahawa dia adalah sesuatu yang agung
di dalam hidup ini, menginsafi bahawa dia mempunyai satu risalah yang penting, bahawa dia hidup
dengannya dan hidup kerananya. Dirinya bukanlah barang yang remeh dan terbiar seperti seekor
kambing atau persis satu alat, tetapi dia merasai dirinya kuat dan mulia kerana dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuat Perkasa. Apabila kita memperkatakan akidah tauhid di sini,
bukanlah ilmu tauhid yang membawa pendokongnya hanya berkisar di daerah ilmu kalam dan
perdebatan melulu. Semoga Allah memberi berkat kepada pujangga Iqbal tatkala berkata: "Tauhid
itu dahulu satu kekuatan di antara manusia. Tetapi sekarang telah menjadi tauhid ilmu kalam". Kita
menghendaki pendokong akidah yang sejahtera, yang beriman kepada Allah, malaikat, rasul-rasul
Allah, hari Akhirat dan beriman kepada qada dan qadar, baik buruknya dari Allah.
Iman yang teguh dan tidak goncang apabila berhadapan dengan apa jua tekanan dan
pengaburan mata yang membawa keraguan.
Kita menghendaki akidah salimah yang memberikan kepada pendokongnya hati yang
mukmin yang mencintai Allah s.w.t. sama ada di waktu rahsia dan terang, di waktu marah dan
redha dan dalam apa jua keadaan kerana semata-mata berharap kepada rahmat kurnia Allah dan
keredhaanNya serta kerana takutkan murka Allah dan azabNya.
Kita inginkan insan akidah yang menimbang segala urusan hidup di sekitarnya dengan
timbangan rabbani. Lantaran itu pandangannya kepada dunia dengan segala apa yang ada padanya
adalah merupakan pandangan Islam yang sahih. Islam yang benar dan tidak timbul daripadanya
sepatah perkataan, suatu perbuatan, suatu gerakan atau diam kecuali dari akidah Islam dan sesuai
dengan syariat Islam, ajaran Islam dan adab-adab Islam.
Kita mahukan manusia akidah yang mengutamakan Allah daripada perkara lain
daripadaNya lalu dia menyerahkan segala hartanya, waktunya, pemikirannya, usahanya, jiwanya
dan segala yang dimilikinya kepada dakwah Islam. Dia sentiasa bersabar dan berkorban pada jalan
Allah kerana mengharap keredhaan Allah.
Kita mahu manusia akidah yang berbangga dengan saudaranya, yang bersungguh-sungguh
membawa kebaikan kepada saudaranya dan menolong saudaranya dan mencintai saudaranya, yang
memberikan pada saudaranya apa yang paling disukainya bahkan mengutamakan saudaranya lebih
dari dirinya, serta memelihara kehormatan saudaranya. Tidak membiarkan atau mengecewakan
saudaranya dan tidak mendedahkannya kepada bahaya.
Kita mahukan akidah Islam yang menjadikan pendokongnya merasa bertanggungjawab
terhadap Islam, terhadap saudara-saudaranya sendiri. Hatinya tidak akan merasa senang dan
tenteram sehinggalah dia melaksanakan tanggungjawabnya dengan seluruh kemampuannya
terhadap dakwahnya, dakwah Islam.
16.6 Sumber Akidah Yang Sejahtera
Tidak ada sumber yang paling patut dirujuk, untuk kita minum akidah yang sejahtera
kecuali al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a w. Apakah yang baru datang kepada Semenanjung
Tanah Arab yang lantas menghapuskan jahiliah dan meninggalkan untuk kita sebaik-baik ummah
yang dikeluarkan untuk kebaikan manusia? Yang datang itu ialah turunnya wahyu, turunnya al-
Quran pada Muhammad s.a.w. lalu baginda mengajarkannya kepada orang ramai. Lalu Rasulullah
s.a.w. membentuk diri mereka menjadikan mereka laki-laki akidah yang sebenarnya. Di tangan
merekalah tertegaknya daulah Islam, negara Islam yang tulen dan membawa rahmat ke seluruh
alam. Uslub al-Quran dalam menjelaskan akidah adalah sebaik-baik cara dan yang paling sempurna
yang mengikat akidah dengan hati lalu dia memancarkan mata air iman:
"Aku tinggalkan kepadamu dua perkara selagi kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan
sesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Ku, cara hidupku "
"Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan
kitab itu Allah menunjukki orang-orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan dan dengan kitab
itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan
seizinNya dan menunjukki mereka ke jalan yang lurus". Al-Maidah : 15 -16
Uslub al-Quran dan gaya bahasa al-Quran dalam memuaskan dan memenuhkan hati
dengan akidah tauhid, hari kebangkitan dan pembalasan, adalah uslub yang indah dan
menakjubkan, mudah dan memudahkan.
"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang mengambil
pelajaran". Al-Qamar: 17
Sebagaimana juga sunnah Rasulullah s.a.w. yang menerangkan dan menjelaskan kitab
Allah, mempunyai segala perkara yang memberi pertolongan pada tiap-tiap orang yang suka
menegakkan akidah Islam dalam dirinya dan benarlah Rasulullah s.a.w:
“Aku tinggalkan kepadamu dua perkara selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, kamu tidak
akan sesat selama-lamanya, iaitu kita Allah dan sunnahku, cara hidupku.”

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama