Tribulasi-tribulasi Di Atas Jalan Dakwah dan Beberapa Persoalan Di Sekitarnya (4)

Ada orang yang menyangka bahawa bencana itu sebagai ribut yang menghancurkan dan meruntuhkan lalu menghapuskan segala realiti kehidupan dan gerakan Islam. Sebab dia melihat musuh-musuh itu telah berjaya mengalahkan para pendokong dakwah dan menghapuskan dakwah menurut kehendak mereka. Betapa tidak! Semua lambang telah dihapuskan, rumah-rumah mereka
telah ditutup, yayasan-yayasan mereka telah dirampas, segala kegiatan mereka telah dihentikan,
segala usaha yang dibuat di dalam lingkungan dakwah telah musnah dan tidak ada lagi kesan dan
bekasnya.
Sejauh mana benarnya pandangan itu? Benarkah ia sesuai dengan realiti?
13.1 Salah Tanggapan
Kita teringat kembali kepada peristiwa yang telah terjadi dua puluh tahun yang lalu apabila
hukuman zalim dijatuhkan oleh "mahkamah rakyat" terhadap Ikhwanul Muslimin. Tatkala itu
seorang yang pernah menderita oleh bencana itu telah memberikan pandangannya: "Jamaah Ikhwan
itu umpama sebuah bangunan yang besar lalu bencana itu datang meruntuhkan dan menjadikannya
serpihan-serpihan yang bertimbun-timbun". Saya dapati tanggapan itu salah dan menghalang
dakwah kerana dia menganggap segala usaha yang telah dibuat dan segala pengorbanan yang telah
diberikan di bidang-bidang dakwah sebelum bencana tiba-tiba terhenti dan musnah tanpa kesan.
Segala usaha untuk membangunkannya kembali mungkin turut musnah dan demikianlah
seterusnya. Pandangan sedemikian menyekat apa yang telah lalu, sekarang dan akan datang.
Pandangan tersebut mendorong kita berfikir mengenai hakikat sebenar kesan bencana ke atas
jamaah dan anggotanya lalu saya tertanya-tanya sendiri: "Benarkah sudah ada bangunan yang
dibina, kemudian runtuh, atau kita masih berada di peringkat persediaan untuk membina sebuah
bangunan?"
Jika diperhatikan, kita dapati bahawa sebuah bangunan itu, di dahului oleh persiapan batu
bata yang kuat dan keras sebagai komponen bangunan di samping tapak yang kuat untuk membina
bangunan di atasnya.
13.2 Menyediakan Batu-Bata Yang Kuat Untuk Bangunan
Biasanya kita terlebih dahulu menyediakan bahan-bahan mentah di dalam acuannya yang
tertentu, kemudian di keringkan dan diatur kemudian dibakar untuk membersih supaya bertambah
kuat dan keras, kemudian barulah bangunan tersebut dibina menggunakan batu-bata yang telah
keluar dari pembakarnya.
Dari perumpamaan tersebut, kita lihat bahawa peringkat dakwah sebelum ujian itu umpama
persediaan batu bata yang mentah dan ujian itu umpama pembakaran untuk membersihkannya. Ini
bererti bahawa setelah Imam as-Syahid hendak membina bangunan dan menentukan peringkatperingkat,
beliau memulakannya dengan membentuk individu-individu dalam acuan Islam yang
sahih dari setiap aspek sama ada dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, kefahaman dan amalan.
Segala kegiatan yang berupa usrah, pasukan-pasukan, operasi ketenteraan, ceramah-ceramah,
forum-forum, pengembaraan (perkelahan dan rehlah) dan Iain-lain lagi. Semuanya itu merupakan
cara dan jalan untuk membentuknya dengan acuan Islam yang sahih:
"Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya dari sibghah Allah dan hanya
kepadaNyalah Kami menyembah". Al-Baqarah: 178
Setelah itu fitnah dan ujian datang menimpa Ikhwan untuk membersihkannya.
"Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka)".Alilmran: 141
"Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan: "Kami telah beriman", sedang
mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang
yang dusta".Al-Ankabut: 1-3
"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini,
sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dengan yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak
akan memperlihatiian kepada kamu hal-hal yang ghaib ". Alilmran: 179
Melalui pembakaran itu terhasillah batu bata yang kuat dan keras yang tahan lasak dan
tahan menerima tekanan yang kuat dan tidak dapat dicairkan oleh air. Dari pembakaran itu terdapat
juga batu bata yang reput dan pecah serta tidak dapat dipakai untuk membuat bangunan. Dengan
perumpamaan ini, ujian dan bencana itu membawa kesan yang berbeza-beza kepada anggotaanggota
jamaah. Sebahagian mungkin berpendapat ini semua sebagai pembersihan, keteguhan dan
kekuatan. Iman mereka yang telah sedia ada semakin bertambah. Mereka tidak berundur
disebabkan bencana dan tidak terpedaya oleh akibat. Sementara itu, sebahagian lagi bertambah
lemah dan mundur. Mereka terdiri dari beberapa peringkat yang berbeza, ada yang lebih dan ada
yang kurang.
Biasanya batu bata yang baik dan kuat, yang digunakan untuk membina sebuah bangunan
dicantumkan di antara satu sama lain dengan simen supaya batu itu kuat. Demikian juga individuindividu
yang telah mengalami ujian bertambah teguh dan kuat dengan istiqamah mereka di atas
manhaj Islam yang sejahtera tanpa penyelewengan dan dengan iltizam mereka untuk jamaah. Unsur
yang mengikat sesama mereka adalah ikatan persaudaraan Islam (ukhuwwah Islamiyah), percaya
mempercayai dan cinta-mencintai sesama mereka kerana Allah semata-mata, supaya bangunan itu
menjadi kuat.
13.3 Golongan Yang Ketiga
Setelah terjadi ujian dan bencana itu, lahirlah golongan yang ketiga yang juga sebahagian
dari natijah ujian, iaitu golongan yang melampau dan keterlaluan dalam menghukum golongan lain
dan tidak lagi beriltizam dengan kesatuan barisan. Perbandingannya di dalam contoh tadi umpama
sebagai batu bata yang telah hitam warnanya lantaran terlalu kuat pembakarannya. Bentuknya
berubah dan tidak lagi memelihara istiqamahnya, dan boleh jadi menggabungkan dirinya kepada
golongan yang lain lalu membentuk satu pasukan yang tidak mudah dipisahkan daripadanya serta
tidak layak lagi digunakan untuk membuat bangunan walaupun pada zahirnya dia kuat. Ada
kalanya batu bata yang lemah itu dapat dipergunakan menurut kemampuannya. Tetapi batu bata
yang keterlaluan kerasnya itu tadi tidak dapat digunaklan lagi sebab dia akan membawa kekacauan
di dalam saf kerana bengkoknya. Demikian juga individu yang lemah, masih dapat digunakan lagi
mengikut kemampuannya, tetapi mereka yang telah melampaui batas dek keterlaluan mereka itu
dan tidak istiqamahnya kef ahaman mereka. Sikap-sikap inilah yang menghalang jemaah mendapat
faedah dari mereka selagi mereka tidak mengubah sikap keterlaluan mereka, memperbaiki semula
kefahaman dan cara-cara mereka beramal. Ini memerlukan kesabaran dan kesungguhan dari kita
dan dari mereka dengan benar dan ikhlas.
Ini semua adalah satu perumpamaan yang sahih terhadap kesan-kesan tribulasi. Ianya tidak
meruntuhkan bangunan tetapi melicinkan, membersihkan, membezakan dan membantu penyediaan
untuk membuat bangunan. Perumpamaan ini juga memberikan jawapan kepada orang yang
bertanya: "Kenapa kita melihat sebahagian daripada orang-orang yang terlebih dahulu memikul
tanggungjawab dakwah sebelum ujian dan bencana itu tidak dapat bertahan? Adakah pemilihan
mereka itu salah?
Kalau kita pandang dengan teliti kita akan dapati bahawa lamanya batu bata itu dibakar
tidak semestinya menjadi jaminan di atas kekuatan dan kebulatan semua dan seluruhnya di dalam
pembakarannya.
Contoh itu serupa dengan kesan tribulasi ke atas individu-individu kerana batu-bata itu
dari tanah dan kita pun berasal dari tanah. Perbezaan hanya terdapat di dalam jenis nyalaan api
yang dengannya disempurnakan kebulatan (at-tahmis) dan kebersihannya.
13.4 Apakah Yang Di Uji Di dalam Diri Seseorang Di dalam Tribulasi
Mungkin berguna juga jika saya terangkan bahawa gangguan yang menimpa seseorang di
tengah-tengah tribulasi itu bukan sahaja dari segi anggaran ketahanan jasmaninya dalam menerima
gangguan dan penyiksaan. Tetapi yang terpenting diuji ialah iman seseorang, keikhlasannya untuk
dakwah dan pengorbanannya pada jalan dakwah. Kefahaman terhadap ikhlas, sejauh mana sihatnya
dan kemurniannya dari segala campuran dan penyelewengan. Demikian juga amalnya, sejauh mana
ia sesuai dengan syariat Islam tanpa kecuaian dan keterlaluan. Juga diuji kebulatannya terhadap
dakwah dan kosong hatinya dari yang lain selain dari dakwah. Tentang jihadnya pula sejauh mana
benarnya tujuan dan niat di dalam hatinya yang hanya mahu meninggikan kalimah Allah, juga diuji
ketahanannya dalam menyebarkan benderanya walau betapa susah pun. Juga persaudaraannya
diuji terhadap saudara-saudaranya, dan cintanya kepada mereka dan kesungguhannya dalam
menjalinkan ikatan persaudaraan walau bagaimana cara pun musuh-musuh berusaha untuk
merosakkan, memperkotak-katikkan atau mengadu dombakannya. Juga diuji ketaatan dan
kepercayaannya untuk dakwah dan dengan dakwah, ketetapan dan kekuatan langkah-langkahnya
di dalam jalan dakwah tanpa keraguan bersama orang-orang ragu. Segala aspek tersebut terdedah
kepada tribulasi di dalam diri seseorang melalui pelbagai bentuk gangguan dan tekanan.
Tidak semua ujian berupa gangguan dan penyiksaan. la juga mengandungi cara lain seperti
perdebatan, penyiasatan, pengaburan mata, pujuk rayu, nasihat, tunjuk ajar pada zahirnya dan
macam-macam lagi helah musuh. Untuk menyelamatkan diri daripada tipu daya yang tidak terkira
banyaknya itu terpulanglah dan terserahlah kepada Allah sebab Dialah yang meluruskan,
menolong, memberi kesabaran, memberi ketatapan dan ketahanan. Dialah yang menambahkan iman
di atas iman mereka yang sedia ada.
13.5 Dasar Bangunan Atau Asas
Dasar yang kukuh yang didirikan bangunan di atasnya dengan kuat dan teguh adalah
merupakan misalan di dalam pembentukan satu generasi mukmin yang mempunyai iman yang kuat
dengan akidah Islam yang membentuk segenap aspek kehidupannya. Dengan persiapan itu dia
sanggup dan rela mengorbankan segala yang murah dan mahal serta melindungi dan membelanya
dari tipu daya musuh. Dia tidak tenteram dan tidak puas hati selagi Allah tidak memberi
kemenangan kepada agamanya dan tertegaknya daulah Islam di muka bumi ini untuk memainkan
peraan yang diwajibkan kepadanya terhadap seluruh manusia.
Pendokong akidah yang sebeginilah yang membangunkan dan mendirikan keluarga Islam
yang ideal sebagai asas pembangunan masyarakat Islam. Masyarakat Islam yang bergerak dengan
dakwahnya dan menghimpunkan manusia di atasnya sebagai persediaan dasar (tapak) Islam yang
kuat untuk membangunkan pemerintahan dan daulah Islam.
13.6 Adakah Cangkul Peruntuh Itu Telah Merosakkan Asas?
Ada orang menyangka bahawa persediaan rapi yang telah disediakan untuk asas bangunan
itu telah diruntuhkan satu demi satu oleh kebatilan dengan segala cangkul dan kejahatannya. Oleh
itu kita tidak akan dapat menyempurnakan satu bangunan dengan cara dan jalan itu. Oleh itu
wajiblah kita memikirkan satu cara dan jalan yang lebih cepat, lebih praktikal serta lebih berkesan.
Namun, pada hakikatnya, asas yang kuat dan teguh tidak dapat diruntuhkan oleh cangkul-cangkul
batil, tetapi cangkul itu hanya akan menyentuh bahagian asas yang lemah dan pecah. Begitu jugalah
cangkul batil itu dahulunya tidak dapat merosakkan Muslimin pertama yang telah terdidik di dalam
madrasah Rasulullah s.a.w. dan terbentuk di dalam naungan al-Quran dan di atas bahu mereka
dibangunkan daulah Islam dan pemerintah Islam yang pertama. Maka pendokong akidah yang
sebenarnya bertahan seperti gunung tatkala berhadapan dengan tipu daya musuh, semoga Allah
memberi rahmat kepada Imam Syahid Hassan al-Banna tatkala berkata: "Kekuatan itu adalah sebaikbaik
kekuatan apabila dia bersama dengan kebenaran dan seburuk-buruk kelemahan ialah
kelemahan berhadapan dengan kebatilan".
Yang sangat penting, diperhitungkan sini di jalan dakwah kita ialah, janganlah kita terlalu
menumpukan seluruh usaha kita kepada berbagai-bagai peristiwa dan isu-isu semasa atau urusanurusan
yang juz'iah, atau cabang-cabang (furu'iah), lalu kita leka terhadap urusan yang maha besar,
urusan Islam yang akan menyelesaikan segala urusan juz'iah.Oleh itu sangatlah perlunya kita
berterusan dalam menyempurnakan marhalah ini, iaitu memantapkan dasar (tapak) yang kukuh
dan asas yang kuat kerana tidak ada bangunan tanpa asas. Kita juga janganlah terdorong oleh nafsu
hendak cepat mencapai hasil lalu kita lekas-lekas membuat kerja yang merosakkan yang membawa
kita membuat kerja yang tidak betul dan tidak memperbaiki perbuatan kita. Kerana kita
bertanggungjawab terhadap kerja-kerja kita. Kita dihisab di atas hasil. Masa itu diukur dengan umur
ummah dan dakwah, bukan diukur dengan usia individu. Kelambatan sampai kepada tujuan tidak
bererti salahnya harakah atau buruknya perencanaan.
13.7 Kesimpulan
Sebenarnya, tribulasi di atas jalan dakwah itu adalah sunnah-sunnah Allah dan undangundang
Allah yang mesti berlaku di dalam dakwah, bukanlah akibat dari kesalahan. Tetapi jika pera
pendokong tidak terdedah kepada gangguan, bencana dan ujian, inilah yang menimbulkan
keraguan sama ada salah atau betulnya jalan yang mereka lalui. Para pendokong dakwah tidak
mungkin mengelakkan diri dari berbagai-bagai gangguan, ujian dan bencana, ataupun mengurangi
tekanannya atau memendekkan masanya selagi mereka berpegang teguh dengannya dan
bersungguh-sungguh beramal dengannya dan untuknya. Bencana dan ujian itu bukanlah
merupakan saat-saat kematian di dalam umur dakwah tetapi dia merupakan bermulanya kehidupan
yang lumrah dan mesti dilalui.
Sebenarnya bahaya yang menyertai tribulasi itu, pada hakikatnya ialah satu kebaikan dan
faedah yang berguna kepada dakwah, jemaah dan kepada individu-individu walaupun berupa
bahaya pada zahirnya. Oleh kerana itu, ujian dan bencana ke atas dakwah adalah kekuatan yang
mendorong dan bukanlah pukulan-pukulan yang mematikan dan semuanya itu adalah baik dan
bukanlah bahaya. Apa yang dikehendaki Allah kepada dakwahnya adalah baik. Oleh kerana itu kita
berkata: Sebenarnya inilah nikmat kurnia di dalam bentuk bencana.
Para pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, kepada agama Allah,
kepada ajaran Islam, wajiblah bertenang, tenteram, berpuas hati dan yakin bahawa mereka berjalan
menurut jalan tabi'ie, di jalan yang dilalui Rasulullah s.a.w dan para sahabatnya dahulu tanpa
perubahan dan penukaran sentiasa di dalam Peliharaan Allah dan PerlindunganNya. Dialah yang
memimpin dan meluruskan dan menolak tipu daya daripadanya:
"Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang khianat lagi mengingkari nikmat". Al-Hajj: 38
"Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamaNya. Sesungguhnya Allah Maha
Kuat lagi Maha Perkasa ". Al-Hajj: 40
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalamal
yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka
agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar menukar (keadaan) mereka sesudah mereka
berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan
sesuatu apapun dengan Aku ". An Nuur: 55

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama