Kepercayaan (Thiqah) Terhadap Jalan

Para musafir yang melalui jalan apapun mestilah mempercayai jalan yang mereka lalui dan berpuas hati bahawa itulah jalan yang akan menyampaikan mereka kepada tujuan yang mereka maksudkan supaya mereka tidak sesat dan tidak hilang di tengah jalan. Supaya mereka terus berjalan dan tidak berganjak lantaran ragu atau kerana tidak percaya. Supaya mereka tidak
berpindah ke jalan lain lalu mereka bercerai-berai mengikuti berbagai-bagai jalan.
Jalan dakwahlah yang lebih utama dipercayai kerana inilah jalan asal di mana seorang
Muslim mengikat segala urusan hidupnya dan kepadanyalah dia menyerahkan segala apa yang
dimilikinya sama ada harta, jiwa atau usia, fikiran dan waktu kerana di sinilah letaknya kesudahan
dan masa depan yang hakiki.
Oleh kerana itu tiap-tiap Muslim sebelum melangkah jalan dakwah, wajib mengetahui
tentang keselamatan jalan dakwah, mengetahui keasliannya dan dia mesti mempercayainya supaya
dia tidak menghabiskan umur dan jiwa di jalan yang menyeleweng dan tidak lurus.
Jalan dakwah kita bukanlah jalan bid'ah dan bukanlah jalan yang baru, tetapi jalan
Rasulullah s.a.w. di mana baginda berjalan bersama dengan sahabat-sahabat baginda di zaman
dahulu. Inilah jalan yang dambil oleh Imam as-Syahid Hassan al-Banna dari sirah Rasulullah s.a.w.
yang diperkenalkan kepada kita, memimpin kita kepadanya dan menetapkan segala petunjuk
kepada kita dan membawa kita berjalan bersama di atasnya. Di samping itu beliau menghayatinya
dengan penuha keikhlasan, kebenaran, amalan dan harakah yang berterusan yang bersungguhsungguh
untuk meneguhkan dasar (tapak) bangunan dan menyediakan batu-bata yang selamat
sejahtera. Akhirnya beliau telah menemui Tuhannya dalam keadaan syahid di atas jalan dakwah
semasa melakukan tugas-tugas ke arah dakwah Allah.
Mahukah kita percaya kepada satu jalan yang membawa kita kepada Allah dan kepada
keredhaan Allah? Adakah tujuan yang lebih tinggi daripada Allah? Kenapa kita tidak mahu percaya
kepada satu jalan yang pemimpinnya ialah Rasulullah s.a.w., bagindalah yang menjadi
penunjuknya? Bagindalah sebaik-baik uswah dan contoh teladan dan begindalah penunjuk kepada
sirat al-mustaqim:
"Katakanlah: 'Inilah jalan (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada
Allah dengan hujah yang nyata'". Yusuf: 108
Bagaimana kita mahu percaya pada satu jalan yang dustur perlembagaannya dan
manhajnya adalah kitab Allah yang tidak pernah didatangi kebatilan dari hadapan mahupun dari
belakangnya dan sunnah Rasulullah s.a.w.? Satu jalan yang menjadikan jihad sebagai jalannya dan
menjadikan syahid setinggi-tinggi cita-citanya?
Di sekitar kepercayaan tanpa ragu di jalan inilah, Imam Hassan al-Banna telah berkata
kepada golongan pemuda: "Hai para pemuda! Di atas dasar- dasar yang tetap ini dan kepada
pengajaran-pengajaran tinggi ini kami menyeru kamu semua. Maka sekiranya kamu beriman
kepada fikrah kami dan kamu mengikut jejak langkah kami dan kamu bersama kami melalui jalan
Islam yang hanif. Dan kamu membersihkan diri kami dari segala pemikiran yang lain daripadanya
dan kamu menyerahkan segala usaha kamu untuk akidah kamu, maka inilah yang lebih baik bagi
kamu di dunia dan di Akhirat. Sekiranya Allah menghendaki, Allah akan membuktikan kepada
kamu apa yang telah dibuktikanNya kepada as salafus saleh di zaman Rasulullah dan para sahabatsahabatnya.
Tiap-tiap pekerja dan petugas yang benar dari kamu akan mencapai apa yang diredhai iaitu
cita-citanya di medan Islam dan merangkumi segala kegiatannya sekiranya mereka orang-orang
yang benar. Dan sekiranya kamu enggan kecuali terumbang-ambing antara bimbang dan ragu maka
sesungguhnya pasukan Allah akan berjalan terus tanpa mempedulikan sama ada bilangan mereka
ramai atau sedikit":
"Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana," Ali Imran:
126
Sebenarnya perjalanan kita telah terdedah kepada berbagai-bagai pukulan dari musuh
musuh Islam yang sentiasa melakukan bermacam-macam usaha yang sia-sia, untuk merosakkan,
menyekat atau memesongkannya dari jalan yang benar. Ini boleh menimbulkan berbagai-bagai
pertanyaan dan keraguan dari beberapa orang tentang pukulan-pukulan itu dan kesan-kesannya.
Dan persoalan tentang keaslian jalan itu, kerapian tujuannya dan kebenaran caranya. Kita terangkan
jawapannya di dalam artikel sebelumnya dan kita telah terangkan bahawa ujian dan bencana itu
lebih menguatkan dan memurnikan dakwah dan telah menambahkan keteguhan, ketetapan dan
kepercayaan di dalam jalan dakwah dan berpuas hati kepadanya. Itu semua sunnah Allah di dalam
dakwah Islam. Musuh-musuh Allah telah berbuat begitu rupa terhadap angkatan Islam hanyalah
semata-mata kerana keyakinan mereka bahawa angkatan Islam itulah yang menghapuskan kebatilan
mereka, InsyaAllah. Dengan kemurniaan, kelengkapan, kedalaman dan ketetapan, dan dengan
kesyumulannya, gerakan Islam telah menawan hati dan kepercayaan tiap-tiap orang yang ikhlas dan
berminat kepada kerja dan usaha untuk Islam, lalu kita dapati generasi muda Islam menggabungkan
diri dengan angkatan Islam. Mereka menyokong dan menambahkan kekuatannya dan
menyuburkan hidupnya untuk mempusakai amanah yang mulia ini.
Sebenarnya harakah Islam telah mengembalikan kefahaman yang sahih dan benar serta
saling melengkapi kepada Islam sebagai deen dan daulah, mashaf dan pedang, ibadah dan
pimpinan dan melaksanakannya sebagai latihan ilmiah yang hidup dan mengemukakannya sebagai
bentuk yang benar dari angkatan mujahiddin pada jalan Allah s.w.t. Para pejuang Islam yang
berjihad pada jalan Allah yang telah menunjukkan contoh yang cemerlang berupa pengorbanan dan
tebusan dalam pertempuran di Palestin. Harakah Islam sedemikian layak dipercayai dan hargai.
Sesungguhnya angkatan Islam itu terus-menerus menyerahkan ramai syuhada' di jalan
dakwah yang telah mengorbankan jiwa mereka sebagai tebusan untuk dakwah Allah. Mereka yang
bertahan begitu lama tanpa lemah, dakwah mereka sentiasa berada di bawah tekanan kezaliman dan
penyeksaan yang dahsyat. Namun begitu mereka terus berjihad di jalan dakwah tanpa merasa hina,
lemah atau lesu. Itu semua menunjukkan betapa benarnya angkatan Islam ini dan mereka lebih
mengutamakan apa yang ada pada Allah daripada yang lainnya. Itulah yang menimbulkan
kepercayaan pada jalan dakwah, ketenangan dan kepuasan hati betapa selamat dan sejahteranya
jalan dakwah ini.
Sesungguhnya satu harakah Islam yang sentiasa mantap di dalam peredaran zaman
dibuktikan oleh berbagai-bagai peristiwa tentang kebulatannya kepada Allah s.w.t., jauh dari sifat
tamak haloba keduniaan, jauh dari sifat mendewa-dewakan seseorang (heroworship) atau memekikmekik
dengan nama seseorang, apatah lagi untuk menjadi boneka seseorang atau batu Ioncatan bagi
satu pihak kerana ini hanya menjadikannya alat bakar Allah. Harakah Islam sedemikian sifatnya,
layak dan patut dipercayai oleh orang-orang yang benar dan ikhlas, patut dipercayai di dalam
perjalanan dan cara menegaskan di dalam ucapannya: "Sesungguhnya tiada kesalahan yang lebih
besar daripada sangkaan setengah orang bahawa Ikhwanul Muslimin telah menjadi alat kepada satu
pemerintahan di dalam satu masa atau melaksanakan satu tujuan selain dari tujuan mereka atau
bekerja menurut cara yang lain dari cara mereka. Oleh itu, sama ada ahli ikhwan ataupun bukan
mestilah menyedari hakikat ini".
Sesungguhnya satu harakah Islam dapat memelihara akan istiqamah dakwah Islam
walaupun berada di bawah berbagai-bagai tekanan yang sangat keras, menyelamatkan dakwahnya
dari sebarang penyelewengan dan mampu mengatasi berbagai rintangan untuk diwarisi oleh
generasi baharu Islam dengan segala kesyumulannya dan kemurniannya tanpa pertukaran dan
perubahan. Harakah Islam yang demikian itu adalah harakah yang dinaungi dan dipelihara oleh
Allah, lebih dari itu mendapat sokongan dan pertolongan dari Allah:
"Dan bahawa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan yang lurus maka ikutilah dia, janganlah
kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalanNya. Yang
demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa". Al-An'aam: 153
"Di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka
janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang telah gugur dan di antara mereka ada pula yang
menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya)". Al-Ahzab: 23
Harakah Islam yang menolak sikap putus asa, yang membangkitkan harapan, yang
menyalakan cita-cita di dalam jiwa para anggotanya pada khususnya dan di dalam jiwa Muslim
pada umumnya mengusir cinta dunia dan takut mati dari jiwa manusia dan menunjukkan contohcontoh
amal yang praktikal. Harakah Islam sedemikian wajiblah dipercayai dan disokong oleh
setiap muslim yang mempunyai sikap ghairah dan sifat cemburu.
14.1 Di dalam Pengertian Ini Imam As-Syahid Berkata
"Hai Ikhwanul Muslimin. Janganlah berputus asa, kerana putus asa itu bukan dari akhlak
Muslim. Hakikat kenyataan hari ini adalah impian semalam dan mimpi hari ini menjadi hakikat dan
kenyataan dari esok dan waktu masih banyak. Anasir kekuatan sentiasa berada dalam jiwa rakyat
kamu yang beriman walau bagaimana besar pun kekuasaan dan kenyataan kerosakan dan kebatilan.
Orang-orang yang lemah tidak akan menjadi lemah untuk seumur hidup dan orang yang kuat tidak
akan kekal kekuatannya selama-lamanya:
"Dan Kami hendak memberi kurnia kepada orang-orang yang tertindas (di bumi Mesir) itu dan
hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) dan Kami
teguhkan kedudukan mereka di muka bumi". Al-Qasas: 5-6
Dan beliau berkata lagi:
"Hai para pemuda tidaklah kamu lebih dari orang-orang sebelum kamu yang telah di bantu
oleh Allah untuk merealisasikan manhaj ini, manhaj Islam. Oleh kerana itu janganlah kamu merasa
hina dan lemah dan tetapkanlah di hadapan mata kamu firman Allah Taala:
"Iaitu orang-orang yang (mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang
menyatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu
takutlah kepada mereka", maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah
Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung". Maka mereka kembali dengan nikmat
Allah dan kurnianya. Mereka tidak mendapat sebarang bencana, mereka mengikuti keredhaan Allah. Dan
Allah mempunyai kurnia yang benar". Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakutnakutkan
(kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), kerana itu janganlah kamu takut
kepada mereka tapi takutlah kepada Ku, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman".
Ali-Imran: 173-175
Sebahagian dari perkara yang memperkuatkan (thiqah) kepercayaan pada jalan dakwah
ialah keperluan dunia hari ini kepada dakwah Islamiah. Supaya Islam dan dakwahnya
menyelamatkan dunia dari kecelakaan dan kebingungan setelah gagalnya seluruh sistem hidup, cara
hidup rekaan manusia dan pegangan hidup keduniaan dan kebendaan dalam memberikan
kebahagiaan kepada manusia dan kegagalannya dalam merealisasikan keamanan dan kesentosaan
kepada manusia.
Boleh jadi perlaksanaan cara hidup keduniaan dan kebendaan yang dilaksanakan oleh
sebahagian dari negeri-negeri kita telah meninggalkan pahit maungnya. Ini menunjukkan dan
menguatkan lagi bahawa tidak ada keselamatan dan tidak ada kelepasan dari bencana dan bahaya
kecuali kembali semula kepada tariqud dakwah, kepada jalan dakwah Islam, kepada jalan Allah
untuk menjadikan al-Quran sebagai hakim dan melaksanakan syariatnya.
Demikianlah kita dapati bahawa sesungguhnya berbagai-bagai rintangan dan halangan
yang dihadapi oleh dakwah kita, maka kekuatan dakwah kita dan kemuliaan tujuan kita, hajat dunia
kepadanya dan pertolongan Allah kepada kita, itu merupakan faktor-faktor kejayaan yang tidak
boleh ditahan apabila berhadapan dengan sebarang rintangan dan tidak ada satupun halangan yang
menyekat jalannya:
Dan Allah berkuasa terhadap urusanNya tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya,”
Yusuf:21
Kepada para pemuda yang haus kepada kemuliaan yang kuat, kepada ummah yang
kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris darah merah yang telah melukiskan tandatanda
kebanggaan di dahi zaman, kepada tiap-tiap Muslim yang beriman dengan kepimpinannya di
dunia dan kebahagiaan di akhirat, kepada orang yang menyerahkan jiwanya di hadapan Tuhannya,
maka di sinilah hidayah dan pemimpin, di sinilah keseronokan perngorbanan, kelazatan jihad di
bawah bendera penghulu sekelian Nabi, dan di atas jalan dakwah.

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama