Lima Puluh Tahun Di Atas Jalan

Lima puluh tahun yang silam Imam as-Syahid Hassan al-Banna memulakan perjalanan dakwah Islam dengan keazaman dan kejelasan. Di waktu itu beliau masih muda remaja. Beliau melalui jalan dakwah Islam selama lebih dua puluh tahun. Beliau terus beramal, berusaha dan berjihad. Beliau tidak pernah tenang di atas pembaringannya dan tidak pernah nyenyak tidur tetapi
beliau terus menyeru, mendidik, mempersaudarakan Ikhwanul Muslimin, mengatur,
mengorganisasi, berjihad dan berjuang pada jalan Allah hingga beliau menemui Tuhannya sebagai
syahid di atas jalan dakwah. Beliau menepati apa yang telah dijanjikannya kepada Allah.
Berterusanlah perjalanan dakwah setelah syahidnya beliau di atas jalan dakwah dengan taufik dan
pertolongan Allah tanpa pertukaran dan perubahan, tanpa lemah dan lesu walau bagaimana hebat
pun pukulan yang jahat dan kejam dari musuh-musuh Islam dan musuh dakwah Islam untuk
merosakkan atau menghapuskan dakwah ini atau untuk memesongkan matlamatnya. Allah telah
meruntuhkan tipu daya musuh-musuh itu dan Allah menetapkan iman orang-orang mukmin dan
mengambil dari mereka beberapa banyak syuhada. Malah dakwah masih bertambah teguh dan
berkembang terus dan benarlah Allah yang Maha Agung tatkala berfirman yang bermaksud:
"Dari tatkala orang-orang Mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata:
'Inilah yang dijanjikan Allah dan rasulNya kepada kita'. Dan benarlah Allah dan RasulNya. Dan yang
demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Di antara orang-orang mukmin
itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur; dan di
antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merubah (janjinya) supaya
Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu kerana kebenarannya, dan menyiksa orang
menafik jika dikhendakinya, atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang". AlAhzab:22-24
15.1 Beberapa Petunjuk Di atas Jalan
Imam as-Syahid rahimahullah telah menjelaskan di dalam tulisan-tulisannya, di dalam
risalah-risalah dan di dalam ceramah-ceramah beberapa petunjuk jalan dan pengukuhan di atasnya
dan perlunya kita beriltizam dengannya tanpa menyalahinya. Dan menerangkan bahawa itulah jalan
Rasulullah s.a.w., jalan para sahabat r.a. dan jalan salafussoleh yang diredhai Allah s.w.t. Beliau
bersungguh-sungguh menjauhkannya dari taksub mazhab atau dari penyelewengan fikrah yang
menyebabkan timbulnya perpecahan yang boleh menggugat persatuan Muslim dan menjadikan
mereka berpuak-puak dan bergolongan-golongan. Beliau menegaskan dengan begitu jelas bahawa
kitab Allah dan sunnah Rasulullah s.a.w. merupakan dua sumber pengambilan kita, mata air kita
dan kepadanya kita merujuk dalam segala urusan kita.
Beliau menyuruh kita berjaga-jaga dan berwaspada dari perbuatan kafir mengkafir
berpuluh-puluh tahun sebelum munculnya pemikiran seperti ini. Penekanannya adalah serupa juga
supaya kita berwaspada dari penyelewengan harakiah seperti terburu-buru untuk memetik buah
sebelum masaknya. Beliau menerangkan betapa bahayanya sikap sedemikian, juga beliau
menerangkan bahawa jalan ini adalah susah dan panjang, tetapi tidak ada jalan lain selain itu dan ia
memerlukan kesabaran dan mujahadah (berjuang melawan hawa nafsu) di samping memperdalam
kefahaman, pembentukan yang rapi dan amal yang berterusan.
Imam as-Syahid itu juga telah menegaskan bagaimana perlunya kita beriltizam di atas
manhaj tarbiah dan mempersiapkan individu muslim sebagai pendokong akidah dan menjauhi caracara
parti politik (yang bukan Islam) tetapi menumpukan seluruh tenaga untuk beramal dan
menjauhi perdebatan, pertengkaran dan bantah membantah yang membuang masa dan mematikan
kesungguhan dan kadang-kadang menyakitkan hati. Beliau sentiasa berpesan kepada kita tentang
ukhuwwah supaya memperkuatkan ikatan dan cinta kerana Allah dan pada Allah.
Beliau mendorong para petugas di bidang dakwah Islam supaya mereka tolong-menolong
dan menyelaraskan segala usaha untuk dakwah Islam. Perbezaan pendapat dalam perkara furu'iah
tidakboleh dijadikan penghalang untuk tolong-menolong selagi kita bersatu di dalam urusan pokok
dan dasar. Alhamdulillah selama ini kita tetap bersikap demikian dalam dasar dan banyak masalah
cabang.
Beliau sentiasa menegaskan bahawa jamaah Ikhwan di atas jalan dakwahnya akan terdedah
kepada berbagai-bagai ujian dan bencana, sepuluh tahun sebelum terjadinya ujian dan bencana itu.
la telah menjadi sunnah Allah di dalam dakwah. Beliau berkata: "Boleh jadi ujian itu lama untuk
kamu maka adakah kamu bertahan?".
Dia juga menunggu dan menjangka bahawa pimpinan manusia yang dimainkan
peranannya oleh barat yang kebendaan itu setelah tersasul dan terhuyung-hayang di dalam
kebingungannya akan kembali semula ke timur Islam di tangan tentera iman yang kuat dan teguh
sehingga tidak ada lagi fitnah dan gangguan dan agama itu seluruhnya bagi Allah.
15.2 Faktor Zaman
Ada orang yang memandang dengan pandangan dangkal dan terburu-buru dan bertanya:
"Kenapa belum terlihat lagi hasil yang diharapkan dari perubahan realiti yang rosak dan penegakan
bangunan Islam walaupun telah begitu lama masanya? Sampai bilakah marhalah tarbiah dan
penyedaran itu berterusan atau adakah telah terjadi penyelewengan dari jalan, lalu tidak sampai
kepada tujuan yang diharapkan?
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan untuk perkara itu, maka lebih dahulu
saya berkata bahawa faktor zaman tidak dapat diukur dengan umur individu, tetapi diukur dengan
umur ummah dan dakwah.
Umur dakwah Islam sekarang ini sudah lebih empat belas abad dari zaman itu. Sekiranya
kita pandang, kita akan dapati bahawa kedudukan pemerintahan Islam pernah sampai ke kemuncak
keagungannya, telah mula surut dan mundur semenjak beberapa abad yang lalu. Bermula dari
hilangnya negara Islam dari Andalusia dan terus-menerus surut dan turun sehingga tiba darjat yang
paling kecil dan sampai kepada keadaan yang paling lemah dengan tumbangnya pemerintahan
Turki Uthmaniah pada tahun 1942. Untuk mengulang kembali pemerintahan Islam sejagat, kita akan
merasa lama jika ia memakan masa satu abad untuknya. Kita merasa gembira melihat dan
mendengar berita-berita yang menggembirakan tentang timbulnya kembali kesedaran Islam yang
nampak nyata semenjak sepuluh tahun yang lalu terutamanya di kalangan angkatan muda Muslim.
Kita melihat semula kebangkitan Islam dan suara-suara Islam itu setelah nyenyak tidur. Itu
dipandang sebagai alamat baik.
Seolah-olah Allah Taala telah mengizinkan setelah jatuhnya khilafah Islam di Turki itu
bangunnya jamaah Ikhwanul Muslim dalam tahun 1928 sebagai permulaan kebangkitan kembali
atau kebangkitan Islam yang meliputi seluruh dunia, satu negara Islam global yang baru. Oleh
kerana itu kita dapati Imam as-Syahid Hassan Al-Banna rahimahullah tidak menganggap Ikhwanul
Muslimin sebagai jamaah atau jama'iyah, tetapi mereka merupakan roh baru, jiwa baru mencabar
dalam tubuh ummah ini lalu memperbaharui hidupnya.
15.3 Tabiat Marhalah Ini
Peringkat ini dalam sejarah dakwah Islam adalah merupakan peringkat perletakan batu asas
untuk pembangunan dakwah Islam, pembangunan pemerintahan Islam yang dicita-citakan. Inilah
peringkat yang paling penting dan paling susah berbanding peringkat lain walaupun belum lahir
dan belum muncul bentuk bangunan yang nyata, urusannya sama juga dengan asas atau konkrit
mana-mana bangunan. Berapa besar dan tingginya yang dikehendaki tentu memerlukan asas, waktu
dan usaha yang seimbang dengan bangunan yang dikehendaki. Apabila asas dan teras itu telah kuat
dan teguh maka bangunan itu akan bertahan dan menjadi tinggi seimbang dengan kekuatan asasnya
hingga tidak dapat dirobohkan oleh cangkul pihak yang batil yang hendak merosakkannya.
Asas dan dasar yang kuat dan teguh itu akan menetapkan dan mengukuhkan bangunan itu
walau bagaimana tinggi pun bangunan itu.
Inilah dasar yang pokok, sebagai perumpamaan di dalam pembentukan generasi mukmin
yang bulat kepada Islam yang dikuasai oleh akidah Islam yang menguasai hidupnya, seluruh tenaga
dan kemampuannya diserahkan kepada akidah Islam. Dia bekerja dan beramal untuk akidah Islam
dan melindungi serta menjadikan hidup manusia dikuasai oleh akidah Islam sehinggalah kalimah
Allah menjadi tinggi menjulang dan kalimah kufur menjadi rendah dan jatuh tersungkur.
Itulah dia marhalah sekarang, merupakan peringkat usaha dan kesusahan, walaupun
bangunan belum nyata dan belum muncul lagi dan pemerintahan Islam belum lahir di alam nyata.
Adapun menentukan bila ia akan lahir dan bilakah waktu berangkat ke sana, maka itu terserahlah
kepada Allah. Dialah yang akan menentukan menurut kudrat dan IradatNya. Dialah Maha
Mengetahui dan HikmahNya menentukan masanya.
Kita hanya perlu beristiqamah di atas jalan dakwah dan mengorbankan segala kemampuan
untuknya, wajib bekerja dan beramal dengan ikhlas kerana Allah s.w.t semata-mata, kerana
sesungguhnya Allah menuntut kita beramal dan berusaha dan kita tidak dituntut untuk melahirkan
hasilnya atau buahnya:
"Dan katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNYa serta orang-orang Mukmin akan
melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah). Yang Mengetahui yang jjaib dan nyata
lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah i»u kerjakan". AtTaubah: 105
Sesungguhnya angkatan Islam dan dakwah Islam zaman ini telah melaksanakan beberapa
banyak rancangan yang penting di bidang dakwah Islam Kita hanya dapat mengetahui dan
merasainya apabila membandingkannya dengan suasana sebelum bermulanya jamaah ini dengan
apa yang dibuatnya dari berbagai perubahan-perubahan yang dasar dan menyeluruh (jauhariah) di
dalam pelbagai bidang kerja Islam. Kita alan kembali menerangkan apakah rancangan-rancangan
yang telah dilaksanakan itu. InsyaAllah.
15.4 Zaman Ini Kepentingan Dakwah Islam
Walaupun ufuk ini dipenuhi dengan kezaliman, kegelapan, kejahilan, kemaratan batil,
pendokong-pendokong kebenaran ditindas dan ditekan, namun zaman ini, dengan izin Allah berada
di sepanjang dakwah untuk kepentingan dakwah Islam kerana kesedaran dan kebangkitan Islam
yang telah mttla menjalar di setiap nadi dunia Islam. Ini disertai pula oleh kemusnahan akhlak dari
bangsa-bangsa yang bukan Islam terutamanya di kalangan murid-muridnya, jiwa muda-mudi
mereka yang disebabkan oleh baflgkrapnya akidah dan aliran tauhid mereka dalam memberi
bahagia, ketenangan dan keamanan jiwa kepada mereka.
Sesungguhnya Allah telah mengkehendaki bahawa kebahagiaan dan ketenteranian yang
dicita-citakan itu tidak akan tercapai kecuali dengan beriman kepada Allah s.w.t dam mendapat
hidayah dengan nur iman:
"Dan apakah orang sudah mati kemudian dia Kami hidupkan dan Kami berikan kepadanya cahaya
yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan
orang yang keadaannya berada di dalam gelap gelita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya".
Al-An'aam: 122
Hari itu, saat bahagia yang ditunggu oleh manusia tidak akan lahir dan tidak sempuma
kecuali dengan akidah Islam. Itulah agama ang benar yang diterima Allah:
"Sesungguhnya addeen, cara hidup yang diterima Allah hanyalah Islam" Ali lmran:19
Kemanusiaan tidak akan selama-lamanya sabar dengan kecelakaan, kemusnahan dan koyak
rabak jiwanya seperti apa yang dialaminya zaman dulu. Tetapi manusia akan berusaha sungguh
sungguh mencari penyelamat dan dia tidak akan menemuinya kecuali di dalam Islam. Jadi angkatan
Islam yang menjadi pelopor dan pemimpin perlu menghapuskan segala tabir yang dibina oleh
musuh-musuh Islam antara manusia dan agama ini. Musuh-musuh dan dakwah Islam itu
memburuk-burukkan Islam dan melarikan manusia daripadanya Demikian juga tembok yang dibina
oleh Muslimin itu sendiri. Dengan kemunduran mereka dan jauhnya realiti hidup mereka dari Islam
Oleh kerana itu kita berkewajipan menunjukkan teladan yang baik yang terdidik di atas jalan
dakwah. Kita bentangkan Islam kepada orang orang yang bukan Islam dengan pembentangan yang
sebaik-baiknya dan mendedahkan segala pendustaan musuh-musuh Islam yang dilemparkan
kepada Islam.
Perbuatan demikian dapat mempengaruhi manusia untuk meminati Islam dan terus
memasukinya seperti keadaannya orang-orang yang haus di tengah-tengah padang pasir yang
kering kontang. Apabila mereka menemui mata air yang tawar lalu mereka menghadap kepadanya
dan sebahagian daripada mereka menunjuki sebahagiannya terhadap mataair tersebut lalu waktu
itu segala sistem hidup mereka dan pemimpin-pemimpin agama mereka tidak mampu lagi bertahan
bila berhadapan dengan keinginan mereka yang mendesak pada mata air itu.
15.5 Peta Dunia Akidah
Seperkara yang menguatkan lagi pandangan dan harapan kita untuk kemenangan Islam dan
dakwahnya, ialah apabila kita perhatikan akidah di dunia ini semenjak lima puluh tahun yang lalu.
Kita pilih warna hijau untuk Islam, warna kuning untuk agama Kristian warna biru untuk agama
Buddha, warna merah untuk komunis dan seterusnya kemudian kita lukiskan perbandingannya
pada hari ini. Kita akan dapati satu perubahan yang nyata dan ketara. Kita dapati warna hijau itu,
sungguhpun muslim itu lemah, telah bertambah luas daerahnya terutamanya di Afrika. Itulah
kekuatan Islam yang sejati kerana Islam adalah agama fitrah yang sesuai dengan tabiat manusia.
Kita dapati warna kuning telah bingung dan sebahagian darinya telah bertukar kepada kepada
warna merah atau warna hijau. Demikian juga warna biru telah berubah kepada warna merah. Kita
perlu tahu bahawa komunis itu walaupun nyata di zaman ini berkembang dan mendapat tanah
yang baharu, tetapi dia adalah pendatang baru dan dia tidak dapat bertahan lama kerana dia
bertentangan dengan sunnatullah, fitrah manusia yang cinta kepada agama dan cinta kepada
pemiliknya. Komunis itu tidak dapat bertahan lama apabila berhadapan dengan kecenderungan
fitrah itu.
Pihak komunis menggunakan besi dan api untuk memaksa manusia mengikut
kehendaknya. Walaupun demikian, sejak kebelakangan ini mereka telah meninggalkan berapa
banyak dasarnya. InsyaAllah, mereka akan berundur terus pada realitinya dan wujudnya dan masa
hadapan adalah untuk Islam yang hak itu, agama yang diredhai Allah s.w.t untuk makhlukNya.
"Pada hari iniKu sempurnakan bagimu agamamu dan Aku sempurnakan nikmatKu kepadamu dan
Aku redha Islam itu sebagai ad deen bagi kamu ". Al-Ma'idah: 3
15.6 Rintangan Yang Hebat
Pun begitu kita perlulah sedar bahawa perubahan yang diharapkan itu tidak akan terjadi
dengan mudah, tetapi perubahan itu adalah hasil dari pertentangan yang hebat dan keras di antara
yang hak dengan yang batil:
"Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil adapun buih itu akan
hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi kebaikan kepada manusia, maka dia
tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ". Ar-Ra'ad: 17
Kita hendaklah percaya kepada bantuan Allah. Hendaklah kita percaya kepada agama kita
bahawa inilah agama yang hak, agama yang benar. Hendaklah kita percaya pada jalan dakwah
Islam, inilah jalan Rasulullah s.a.w. Marilah kita percaya bahawa masa depan adalah untuk Islam.
Marilah kita percaya pada diri kita, marilah kita beramal dan berusaha terus hingga terbukti janji
Allah:
"Adalah menjadi kewajipan Kami menolong orang-orang yang beriman.” Ar-Rum:47

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama