Marilah Kita Bersaudara, Ingat Mengingati, Wasiat Mewasiati dan Tetap Bertahan Hinggalah Kita Menemui Allah Di Atas Jalan Dakwah

Marilah kita bersama memuji Allah, atas nikmat Islam yang menjadi sebaik-baik nikmat
Allah kepada kita. Bersyukurlah dengan memuji Allah Taala yang telah memberi taufik kepada jalan dakwah, memudahkan siapa yang telah menolong memimpin dan membangunkan saudara dan mengingatkan saudara dari kelupaan dan kelalaian yang menyelubungi sebahagian kaum muslimin zaman ini. Lantaran saudara mengenali hakikat wujudnya kita dan hakikat risalah dan tugas kita di
dalam hidup ini. Dialah yang telah memberi taufik dan hidayah kepada saudara dengan akidah,
ibadah dan akhlak Islam. Dengan demikian saudara dapat merasa betapa mulia, agung dan beratnya
tanggungjawab saudara terhadap agama yang benar ini. Saudara pula menyedari bahawa saudara
tidak akan merasa cukup dengan hanya pada diri saudara tetapi saudara mesti dan pasti
memainkan peranan yang positif untuk membangunkan daulah Islam, negara Islam yang adil dan
makmur dan menegakkan masyarakat Islam yang dikuasai dan dihakimi oleh akidah Islam, syariat
dan undang-undangnya.
Telah jelas kepada saudara bahawa kewajipan yang begitu besar tidak mungkin sempurna
dengan usaha individu, tetapi mestilah dengan menggabungkan segala usaha kita semua, dan
merealisasikan tujuan yang agung ini. Apa sahaja kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali
dengannya, maka itu menjadi wajib juga.
Saudara telah mengkaji, meneropong, belajar, bertanya lalu memilih dengan berhati-hati
hingga Allah memberi taufik kepada saudara dan menunjukkan saudara kepada jalan dakwah lalu
saudara mengenalinya, mengenali petunjuk-petunjuk di sepanjang jalan dakwah dan mengenali
siapa yang melaluinya. Saudara redha berjalan dengan mereka di jalan yang mulia dan benar ini
kerana saudara telah mempercayai semua itu. Lantaran itu saudara beriltizam dengannya dan
menggabungkan diri dengan mereka dan saudara mempersaksikan kepada Allah di atas yang
demikian. Oleh kerana itu bersyukurlah dengan memuji Allah di atas hidayah dan taufiknya kepada
saudara.
21.1 Marilah Kita Bersaudara Kerana Allah
Alangkah perlunya kita bersaudara kerana Allah semasa kita berjalan bersama di atas jalan
dakwah untuk memperteguh ikatan di antara kita sebagaimana yang telah dibuat oleh Rasulullah
s.a.w. tatkala baginda mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Mereka telah
membuat contoh yang indah dan agung tentang cinta dan ikrar yang mengutamakan saudaranya
lebih dari dirinya sendiri.
Peganglah wahai saudaraku tangan saudaramu di atas jalan dakwah dengan pegangan yang
penuh cinta, ikrar dan kasih sayang dengan sepenuh kekuatan tanpa melepaskannya di waktu
kegawatan atau di waktu susah atau di waktu berkecamuknya fitnah dan ujian atau di waktu
terjadinya berbagai peristiwa. Junjungan kita yang tercinta Nabi Muhammad s.a.w telah
menggalakkan dan mendorong kita supaya berbuat demikian.
"Orang mukmin dengan mukmin yang lain adalah laksana bangunan yang sebahagiannya
menyokong sebahagian yang lain ".
Sabda baginda lagi:
"Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam rasa cinta mereka, kasih sayang mereka dan
kemesraan mereka seperti badan yang satu apabila sebahagian dari anggotanya mengadu sakit, maka bersamasamalah
seluruh anggotanya dengan berjaga dan sakit".
Sabda baginda lagi:
"Seorang muslim adalah bersaudara dengan muslim yang lain, dia tidak menzalimi, tidak
membiarkannya dan tidak menyerahkannya kepada bahaya. Barangsiapa menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Barangsiapa melepaskan saudaranya dari satu kesusahan, Allah melepaskannya dari satu
kesulitan malah berbagai-bagai kesulitan pada hari kiamat, barangsiapa menutup rahsia, cacat cela (keaiban)
seorang muslim, Allah menutup keaibannya pada hari kiamat".
Oleh kerana itu hai saudaraku, kenalilah saudara-saudaramu, bersatu-padulah, nasihat
menasihatilah dan tegur menegurlah dengan cara terbuka. Tanggung menanggunglah dan berkasih
sayanglah, dan jadilah kamu bersaudara.
21.2 Saling Ingat-Mengingati Di Antara Kita
Alangkah perlunya kita saling ingat-mengingati tatkala kita berjalan di atas jalan dakwah
kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman.
Marilah kita saling ingat-mengingati bahawa kewajipan yang menghimpunkan kita di atas
jalan dakwah, tidak ada pilihan lain lagi bagi kita melainkan itu sahaja. Sesungguhnya Islam
mewajibkan ke atas kita untuk melaksanakan segala ajarannya. Sesungguhnya setiap Muslim
berdosa selagi mereka tidak bekerja dan berdakwah untuk mendirikan daulah Islam, negara Islam
dan pemerintahan Islam.
Marilah kita ingat-mengingati bahawa dakwah kita ini adalah salafiah dan manhaj kita
adalah manhaj salafussoleh ridwanullahuanhum, menurut cara sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w.
dan pengikut mereka sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kita oleh Imam as-Syahid Hassan
al-Banna r.a. Beliau telah menunjukkan kita kepada jalan dakwah dan menerangkan kepada kita
bahawa jalan dakwah adalah satu-satunya jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah s.a.w., para
sahabat-sahabat dahulu dan dilalui oleh para pendokong dakwah kemudiannya. Di atasnyalah kita
berjalan dengan taufik dari Allah selepas mereka berpandukan iman dan amal, persaudaraan dan
kasih sayang. Berpadulah kekuatan akidah dengan kekuatan perpaduan dan jadilah jamaah mereka
sebagai jamaah contoh, jamaah ideal, pasti akan berkuasa dan menang dakwahnya sekalipun
ditentang oleh seluruh penghuni bumi ini.
Ingatlah wahai saudaraku! Peranan yang kita mainkan sekarang ini sangat susah dan berat.
Tetapi ianya sangat penting dan asasi iaitu memantapkan dan meneguhkan dasar mukmin yang
kukuh yang di atasnya akan dibangunkan bangunan daulah Islam yang mencakar langit.
InsyaAllah. Iaitu dengan mempersiapkan generasi mukmin yang kuat dari manusia akidah yang
beriman dengannya dan mampu, sanggup dan rela melaksanakannya. Generasi yang
mempertahankan dan memantapkan asas itu sebagaimana yang telah kita maklumi bahawa ia
merupakan marhalah dan tahap yang paling susah dan penting.
Ingatlah bahawa musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam sentiasa mengintip kita dan
mengatur berbagai-bagai tipu daya untuk memperdayakan kita. Ingatlah bahawa cita-cita yang
diharapkan itu tidak akan sempurna kecuali melalui berbagai-bagai pertarungan yang hebat dan
payah di antara pendokong hak dan pendokong kebatilan, di antara pendokong dakwah yang hak
dan pendokong dakwah yang batil. Ketahuilah bahawa balasan yang baik itu hanyalah untuk orangorang
yang bertakwa.
"Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan
hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi menafaat kepada manusia, maka ia
tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ".Ar-Ra'ad: 17
"Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari
agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup". Al-Baqarah:217
Hendaklah kita ingat bahawa mehnah dan bencana itu adalah sunnah Allah dalam dakwah
Islam untuk menapis dan membezakan di antara yang benar dan palsu, di antara munafik dan
mukmin, di antara muslim dan kafir dan untuk menentukan jenis yang mampu memikul amanah
kemenangan. Oleh kerana itu mehnah dan bencana itu adalah sebahagian perkara yang lazim dari
jalan dakwah, ia juga mukaddimah (pendahuluan) dan mubasyirah, (berita gembira) untuk
kemenangan. Dan benarlah Allah yang Maha Agung:
"Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar
terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Kami
kepada mereka. Tak ada seorangpun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan
sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu". Al-An'aam: 34
Hendaklah kita ingat bahawa limpah kurnia Allah dicurahkan ke atas angkatan kita ini (assirah-
al-Muhammadiah) itu kerana baginda telah melalui jalan dakwah dengan penuh keazaman,
kemantapan, ketahanan tanpa pertukaran, tanpa perubahan atau penyelewengan. Tanpa kelemahan,
kehinaan dan kelesuan walaupun ereka telah menghadapi berbagai-bagai ujian, bencana dan
berbagai-bagai usaha dan tindakan ganas untuk membunuhnya atau untuk memesongkannya dari jalan yang benar. Benarlah Allah Yang Maha Agung yang telah berfirman:
"Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan
kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan ada di antara mereka ada pula yang menunggununggu
dan mereka sedikitpun tidak merubah janjinya ". Al-Ahzab: 23
Hendaklah kita yakin dan percaya bahawa Allah pasti memberi pertolongan dan
kemenangan kepada dakwah Islam ini. Pasti dia akan merealisasikan janjiNya kepada kita. Dia pasti
akan mengurniakan al-khilafa al-Islam pemerintahan Islam kepada hamba-hambaNya yang beriman
sebagaimana firmanNya:
"Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amalamal
yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia
telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka
agama yang telah diredhaiNya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah
mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada
mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku".(An-Nur: 55)
Hendaklah kita ingat ketika kita berada di atas jalan dakwah, bahawa kita menyeru manusia
kepada perkara yang paling baik dari segala yang diserukan orang kerana kita menyeru manusia
kepada Allah:
"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal soleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri". Fussilat: 33
Sesungguhnya kita dengan Islam ini telah menjadi guru dunia yang mempunyai kemuliaan
pimpinan:
"Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu
menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agarRasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu"
Al-Baqarah: 143
"Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi RasulNya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi
orang-orang munafik itu tiada mengetahui". Al-Munafikun: 8
Hendaklah kita ingat wahai saudaraku, di samping itu semua, bahawa sebenarnya Allah itu
Maha Kaya dari kita dan jihad kita. Dan kitalah yang berhajat kepadaNya dan berhajat kepada
limpah kurniaNya dan pahalaNya.
"Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam ".
Al-Ankabut: 6
Hendaklah kita ingat bahawa apabila kita berjuang di medan dakwah, maka kita tidak akan
memperoleh yang lainnya iaitu apabila kita tidak memperjuangkan dakwah, maka dakwah itu tetap
berjalan dan berlaku. Maknanya jika kita tidak memperjuangkan Islam, Islam itu akan tegak juga,
Islam tidak memerlukan kita tetapi kitalah yang memerlukan lslam. Jika kita tidak berjuang, Insya
Allah, akan ada orang lain yang lebih baik dari kita.
21.3 Marilah Kita Wasiat-Mewasiati
Hendaklah kita saling berwasiat dengan kebenaran yang telah menyatukan kita di atas jalan
dakwah Islam dengan berpegang teguh kepada kebenaran dan menghayatinya. Janganlah kita
berpaling darinya. Kita mesti menjaga dan mempertahankannya untuk diwariskan kepada generasi
yang akan menggantikan kita tanpa menyelewengkannya dan merubahnya dan tidak memecahmecahkan
kepada beberapa bahagian.
Hendaklah kita saling berwasiat dengan kesabaran, sabar menanggung kesusahan di
sepanjang jalan dakwah, tabah mengharungi berbagai-bagai rintangan dan memelihara diri dari
segala penyelewengan. Lalu kita berjalan di atas ilmu dan pandangan yang benar dan jitu dengan
mata terbuka dan terang, kefahaman yang sempurna terhadap manhaj perjalanan ini. Dengan
keazaman yang teguh dan kemahuan yang kuat, amal yang tetap dan berterusan untuk masa depan
yang cemerlang untuk dakwah ini dengan menilai bagaimana beratnya amanah ini dengan
mengambil iktibar dan pengajaran dari berbagai-bagai peristiwa dan keadaan-keadaan masa lalu
dan sedang berlaku sekarang.
Hendaklah kita wasiat mewasiati dengan meluangkan masa dan berkorban di jalan dakwah
kerana dakwah Islam itu menuntut dari diri saudara dan apa-apa yang ada pada saudara semuanya
dan tidak cukup dengan mengorbankan sebahagian sahaja. Penggabungan diri kita di dalam jalan
dakwah ini menuntut supaya kita menggabungkan dengan sepenuhnya hingga ke titik penghabisan
hidup kita, bukan penggabungan yang sementara dan sebahagian sahaja. Kita telah mengikat satu
perjanjian teguh dengan Allah bahawa kita akan menyerahkan harta dan jiwa kita. Kita akan menyerahkan segala nikmat kurnia Allah yang diberikan kepada kita untuk Allah, untuk dakwah
Islam supaya Dia mengurniakan syurga yang seluas langit dan bumi kepada kita:
"Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan
jualbeli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar". At-Taubah: 111
Sekiranya saudara sanggup dan mampu menyerahkan waktu, usaha, harta dan fikiran
saudara untuk dakwah ini, buatlah dan janganlah saudara bimbang lagi, kerana bila saudara berbuat
demikian, saudaralah yang berjaya dan beruntung:
"Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya
pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan ". Al-Baqarah:110
Adapun orang yang bakhil dengan sesuatu dari yang demikian maka dialah yang tertipu dan rugi:
"Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allahlah yang
Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepadaNya), dan jika kamu berpaling nescaya
Doa akan mengganti (kamu) dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (ini)".
Muhammad: 138
Bergembiralah wahai saudaraku dan berbahagialah saudara tatkala mendapati waktu
saudara dipenuhi dengan amal untuk dakwah, daya dan tenaga saudara dihabiskan dan
dikorbankan di bidang dakwah Islam ini kerana itu adalah dari kurnia Allah ke atas saudara:
"Katakanlah: Dengan kurnia Allah dan RahmatNya, hendaklah dengan itu mereka bergembira.
Kurnia Allah dan RahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". Yunus:58
Masa itu adalah kehidupan dan kewajipan kita lebih banyak dari masa yang ada seperti
yang pernah dikatakan Imam as-Syahid.
Hendaklah kita wasiat mewasiati dengan ikhlas kerana Allah kerana tiada keselamatan bagi
kita dan tiada hasil bagi amalan kita kecuali dengan ikhlas niat dan tujuan kita kerana Allah sematamata.
Allah s.w.t tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas kerana Allah.
"Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan
ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama". Az-Zumar: 11
"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan
kepadaNya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, dan menunaikan
zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus". Al-Bayinah: 5
Wahai saudaraku sentiasalah memeriksa hati saudara dan bersihkanlah dia dari segala
bahaya.
Rendahkanlah diri kepada saudara-saudaramu di atas jalan dakwah, berlemah lembutlah
dengan mereka. Tawadhuklah kepada mereka dan janganlah merelakan diri saudara bersikap
sombong kepada saudara-saudaramu. Janganlah menonjol-nonjolkan diri sebab yang demikian itu
memusnahkan tulang belakang! Kenali dan fahamilah taraf diri sendiri dan taraf saudarasaudaramu.
Saudara, jauhilah dari terpedaya dengan diri sendiri. Ini akan menjauhkan saudara dari
barisan dan kawan-kawan juga menjauhkan saudara dari jalannya. Hendaklah saudara sentiasa
memulangkan segala kemuliaan itu bagi Allah di dalam segala kebaikan dakwah yang tercapai
melalui usaha saudara. Janganlah menganggap bahawa ilmu yang ada pada saudara, kemampuan
atau kekuatan peribadi adalah hak saudara semata-mata kerana sesungguhnya tiada kekuatan
kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.
Hendaklah kita wasiat mewasiati supaya kita sama-sama memikul tanggungjawab dan
tugas kita terhadap dakwah, supaya bangun dari tidur yang nyenyak dan menjauhkan diri dari
corak hidup bermewah-mewah dan bermalas-malas, tetapi hendaklah sentiasa berfikir dan sibuk
dengan urusan dakwah. Dakwah ini adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita sentiasalah
berfikir dan berusaha melaksanakan sesuatu yang boleh menjayakan kepentingan dakwah dan
kepentingannya dan menolak bahaya daripadanya. Hendaklah kita faham bahawa setiap dari kita
berada di tiap-tiap penjuru dakwah yang penting, janganlah dakwah itu dirosakkan dari penjuru
kita.
Hendaklah kita wasiat mewasiati, supaya kita memperbanyakkan bekalan di atas jalan
dakwah ini dan sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah. Itulah yang menguatkan kita untuk
memikul segala kesusahan dan kesulitan di atas jalan dakwah ini, yang memelihara kita dari
tergelincir di tempat-tempat licin, yang menolong kita menempuh segala rintangan.
"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat
kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya". Al-A'raaf: 201
21.4 Hendaklah Kita Tetap Di Atas Jalan Dakwah

Hai saudaraku! Hendaklah kita tetap di atas jalan dakwah supaya tidak tergelincir setelah
mantap. Hendaklah kita berjalan terus menerus di atas jalan ini.
Janganlah kita merasa jemu berjalan setiap waktu di setiap tempat segala suasana walaupun
keseorangan tersisih jauh di muka bumi atau di dalam penjara. Hendaklah kita merasa-rasa
penyertaaan Allah, sebab Dialah sebaik-baik Penjaga dan sebaik-baik Penolong. Janganlah jemu
berjalan di atas jalan dakwah walaupun jauh dari tanda-tanda kemenangan, tidak melihat hasil dan
buah amal usaha dan jihad saudara. Kerana Allah tidak menghisab hasil-hasil kerja kita, tetapi Allah
menghisab di atas usaha dan niat kita.
Hendaklah kita tetap beristiqamah wahai saudaraku sekalipun tidak terdedah kepada
bermacam-macam gangguan dan rintangan. Walaupun kebatilan sentiasa mengancam, menakutnakutkan
atau menggertak kita, sebab kita mempunyai contoh teladan yang paling baik dari
Rasulullah s.a.w dan sahabat-sahabat baginda. Hendaklah kita menghayati firman Allah:
"Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah
orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa". Al-Baqarah: 177
"Iaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan RasulNya sesudah mereka mendapat luka
dalam peperangan Uhud, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan bertakwa ada pahala
yang besar. Iaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang
mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu
takutlah kepada mereka", maka kata-kata itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab,"Cukuplah
Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung". Maka mereka kembali dengan nikmat
dan kurnia yang besar dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikut keredhaan Allah.
Dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Sesungguhnya mereka tidak lain hanyalah syaitan yang menakutnakutkan
kamu dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), kerana itu janganlah kamu takut
kepada mereka tetapi takutlah kepadaKu, jika kamu benar-benar orang yang beriman ". Alilmran: 172-175
"Dan berapa ramai nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang
bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu
dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain
ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebih dalam
urusan kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir". Kerana itu Allah memberikan kepada mereka
pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan".
Ali Imran : 146
Hendaklah kita tetap di atas jalan dakwah wahai saudaraku dan tidak menjauhkan diri
daripadanya walau sejengkal pun sehingga kita mati ketika berada di atas jalan itu tanpa menukar,
merubah atau memungkiri janji kita terhadap Allah dan menunggu salah satu dari dua kebaikan;
iaitu kemenangan dan pimpinan manusia di serahkan kepada kita ataupun mati syahid dan
berbahagia
21.5 Doa
Di akhir pengajian kita dari buku "Thariq-ad-Dakwah" ini kita mengaap kepada Allah
dengan doa semoga Dia mengampuni kita di atas segala kesalahan kita. Semoga Dia menerima
usaha kita yang ditaufikkan Allah kepada kita dan kita semua mengadap kepada Allah. Semoga Dia
memberi kemenangan kepada dakwahNya di muka bumi ini dan membuka pintu kepada Allah,
semoga Dia menjadikan kita dari tenteraNya yang benar dan mengumiakan as-syahadah (syahid)
pada jalan Allah, semoga kita dimasukkan di dalam syurgaNya bersama al-Nabiyin was-siddiqinwa-
syuhada'-was-solihin, wa-hasuna ula'ika rafiqa.
Ya Tuhan kami terimalah permohonan kami.
Waalahhu a'lam.
Allahu Akbar Walillahil Hamd.

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama