Tidak Terpesong dari Jalan Dakwah

Kita telah mengetahui marhalah dan peringkat yang sedang dilalui oleh dakwah Islam dannjenis usaha dan amal yang sungguh-sungguh yang dikehendaki oleh tahap dan peringkat ini. Iaitu menyediakan generasi Islam yang beriman, yang menegakkan syakhsiah Islam untuk mengubah
realiti yang batil dan menegakkan kembali syariat Islam, syariat Allah. Tuntutan yang asas pada hari
ini ialah menyediakan dasar (tapak) mukmin yang kukuh yang di atasnya dibina bangunan Islam
yang agung dan mencakar langit dan mampu melindunginya dari kemusnahan gempa bumi,
gangguan dan tekanan. Generasi Islam yang merupakan dasar yang kukuh itu dapat dilahirkan di
alam nyata dengan memperbaiki diri lalu membangunkan rumahtangga Islam. Kemudiannya
mereka menyeru manusia supaya meramaikan lagi golongan individu dan rumahtangga muslim
dengan cinta-mencintai berasaskan kepada konsep persaudaraan kerana Allah. Mereka ini
kemudiannya bercantum dan diikat menjadi satu generasi Islam yang baru muncul yang menjadi
teras dan dasar yang kukuh dan beriman yang sangat diperlukan untuk membina bangunan Islam
ini.
Tetapi di sana ada beberapa banyak puak penyeleweng dan puak pemesong yang berusaha
memesongkan para pendokong dakwah kerana Allah dari usaha yang sungguh-sungguh ini.
Ataupun memesongkan mereka dari jalan dakwah Islam supaya usaha dan tenaga hanya
ditumpukan kepada urusan sampingan atau perkara cabang sama ada dengan niat baik atau
sebaliknya. Tanpa disedari, ini boleh menghancurkan segala usaha-usahanya dan tidak
menolongnya langsung. Pengarahan yang bersimpang-siur dan tidak bersatu akan menyusahkan
kita untuk membuat kerja-kerja Islam atau boleh jadi terhenti langsung.
Angkatan muda Islam yang berkobar-kobar semangatnya boleh jadi mudah tertarik kepada
tindakan yang demikian sekiranya mereka tidak berwaspada, tidak teliti dan tidak menjauhkan diri
daripadanya. Kita akan cuba memberi penjelasan lebih lanjut di dalam perkara ini.
20.1 Urusan Kulliah dan Juz'iah
Di sana ada urusan kulliah (urusan pokok) dan urusan juz'iah (urusan cabang). Urusan
kulliah ialah urusan Islam, mengembalikan semula muslim kepada Islam yang sahih, menegakkan
syariat Allah, undang-undang Islam, membentangkan daulah Islam, kekuasaan Allah dan
kekuasaan agama Allah di bumi. Di sana ada juga urusan juz'iah atau urusan cabang di dunia Islam
yang perlu dirawat dan dibereskan. Perkara yang sengaja ditimbulkan dan ditonjolkan oleh musuhmusuh
luar atau musuh-musuh tempatan. Apabila kita memberikan sepenuh perhatian kepada
urusan juz'iah semata-mata dengan segala usaha dan tenaga yang ada pada kita sekarang maka kita
tidak akan mampu menyelesaikannya. Tindakan sedemikian memesongkan kita dari usaha asasi
yang sangat diperlukan oleh peringkat ini sekarang iaitu mempersiapkan dasar yang kukuh dari
generasi yang beriman dan yang bersatu padu. Jadi masalah ini menuntut supaya kita memberikan
sebahagian usaha waktu kita kepada jurusan juz'iah itu, di samping itu kita mesti berusaha
bersungguh-sungguh dan terus membuat persiapan untuk urusan pokok dan asasi. Kerana apabila
urusan pokok ini dapat kita realisasikan maka segala urusan juz'iah dapat kita bereskan dengan
mudah. Insya Allah.
Seperkara yang penting dan perlu diperhatikan bersama, bahawa para pendokong dakwah,
para duat kepada Allah yang sedang berada di dalam peringkat dakwah dan persiapan untuk
mendirikan daulah Islam tidak boleh mengambil alih semua tanggungjawab, padahal
tanggungjawab yang demikian hanya tanggungjawab khusus kepada negara dan daulah Islam
apabila ia tegak nanti. InsyaAllah. Kita perlu sentiasa ingat dan sedar bahawa amal jama'i yang
sistematik, terancang, yang telah diperkuat oleh syura dan beriltizam dengan syariat Islam itulah
yang wajib, paling selamat, paling sempurna dari amal perseorangan yang tidak terkawal serta
dicetuskan oleh semangat yang berkobar-kobar tanpa melihat akibatnya. Oleh itu kita dapat
menjamin bahawa di sana tidak ada perkara yang boleh mengelirukan usaha para petugas dan para
pekerja di bidang dakwah dengan berbagai-bagai urusan juz'iah tanpa panduan dan perancangan
yang sistematik.
20.2 Perbezaan Pendapat Di Sekitar Masalah Cabang
Sebahagian daripada perkara yang memesongkan urusan dakwah Islam ialah membesarbesarkan_
perbezaan pendapat tentang perkara furu' (cabang), lalu banyak tenaga, usaha dan waktu
serta semangat tertumpu kepadanya. Di tengah-tengah kesibukan demikian, syaitan pun masuk
campur untuk memecah-belahkan hati-hati yang telah bersatu padu dan menghalang semangat
bekerjasama dan tolong menolong dalam menguruskan kepentingan dakwah di jalan dakwah
dengan segala tuntutannya. Akhirnya bidang dakwah menjadi gelanggang perdebatan dan
pertelingkahan yang bertali-tali sama ada di dalam lembaran buku-buku atau perjumpaanperjumpaan.
Perbuatan demikian memesongkan para pendokong dakwah yang menyeru manusia
kepada Allah dari peranan yang penting yang dipertanggungjawab kepada mereka terhadap diri
mereka dan terhadap manusia. Apabila datang kepada mereka seorang yang hendak mengetahui
selok-belok agamanya, dia akan merasa susah hati melihat pertentangan dan perselisihan pendapat
ini lalu dia lari menjauhkan diri dari para pendokong dakwah. Ini adalah merupakan satu kerugian
besar yang mesti dielakkan.
Alangkah baiknya jika kita berpegang kepada kaedah yang selamat di dalam menyatukan
amal usaha dan tolong menolong dengan bekerjasama dan tolong menolong di dalam perkara yang
disepakati. Sebahagian dari kita memberi kemaafan (excuse) terhadap sebahagian yang lain di dalam
perkara yang kita selisihkan terutama perselisihan tentang masalah furu' atau perkara cabang. Ada
lagi satu kaedah lain yang mengatakan bahawa setiap masalah yang tidak dapat menghasilkan
sebarang tindakan dan usaha, maka mengharungi masalah yang demikian adalah satu tindakan
yang dilarang oleh syariat Islam.
Alangkah besar bahayanya orang yang baru belajar tetapi telah menganggap dirinya setaraf
dengan imam-imam mujtahid lalu dia berijtihad. Apabila dia telah mengetahui satu nas di dalam
satu perkara, dia mengeluarkan fatwa dan hukum lalu berpegang kuat dengan fatwanya dan tidak
mahu lagi menerima pandangan yang bertentangan dengan fatwanya. Lebih dari itu, dia menyeru
manusia supaya mendokong fatwanya dan menghimpunkan golongan yang tidak berilmu tadi
dengan fatwanya, walhal mereka sendiri tidak mempunyai ilmu untuk mengukur sejauh mana
benar atau tidak apa yang dikatakan kepada mereka dan mereka turut menyeru manusia kepada
fatwa tersebut.
Orang yang demikian adalah orang yang telah terpedaya. Dia menyangka bahawa dengan
membaca satu atau dua buku, dia telah mengetahui semua perkara dan menganggap dirinya telah
layak berijtihad dan dapat merumuskan satu hukum daripada nas yang dibacanya dan merasa
mampu berbahas dan berhujah dengan ahli zikr dan ikhitsas hingga berani mengkritik dan
menyalahkan mereka. Padahal sesiapa yang menganggap dirinya pandai dia telah menjadi bodoh.
Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang mengenal kadar kemampuan dan taraf dirinya.
Kita dengan pengalaman (tajribah) yang telah kita lalui tidak merasa kasihan kepada dakwah Islam
dan harakah Islam lantaran adanya sikap yang demikian. Kerana Allahlah yang memelihara
dakwahnya dan harakah Islam dan menjaganya tetapi kita kasihan kepada mereka yang maghrur
(yang terpedaya), kerana mereka salah jalan dan tidak mendapat sebarang kebaikan. Kita
mempunyai pengalaman yang telah diajar oleh harakah Islam yang sejati bahawa sesiapa yang ada
kebaikan padanya, Allah menggabungkan dia kepada kita dan siapa yang tidak mempunyai sifat
demikian, Allah menjauhkan dia dari kita dan Allah menyelamatkan kita daripadanya.
20.3 Keburukan Keadaan Orang Yang Kita Seru
Seperkara yang memalingkan manusia dari seruan Islam, adalah keburukan keadaan dan
suasana masyarakat, kerendahan taraf hidup serta asing dari Islam dan ajarannya. Itu adalah
sebahagian dari perkara-perkara yang mendorong sebahagian manusia bersikap putus asa dari jalan
kebaikan dan berpaling dari memikul tugas dakwah Islam, tugas menyeru manusia kepada Allah.
Sebahagian dari mereka berfikir untuk mengasingkan diri dari manusia dan menjauhkan diri dari
segala pergolakan hidup. Sebahagiannya pula bersikap berkecuali dan berdiri di atas pagar
menonton pertarungan di antara Islam dan jahiliah kerana takut fitnah, bimbang diganggu-gugat
oleh manusia serta takut menerima risiko. Sikap sedemikian adalah salah. Melaungkan seruan Islam
kepada manusia yang sedang tenggelam dalam lautan jahiliah serupalah dengan mengejutkan
orang-orang yang tidur nyenyak yang berhampiran dengan kebakaran, dan api semakin
menghampiri mereka padahal mereka tidak sedar bahawa diri mereka di dalam bahaya besar.
Tidaklah patut kita membiarkan mereka tanpa berusaha membangunkan mereka walau bagaimana
nyenyak pun tidurnya. Boleh jadi sebahagian dari mereka menolak tangan kita tatkala kita
membangunkan mereka kerana seronok tidur. Itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan
mereka dimakan api, sebaliknya kita mestilah bersabar dan redha menanggung gangguan mereka
dan berusaha bersungguh-sungguh untuk membangunkannya.
Demikian juga halnya dengan seorang doktor yang sedang mengubat orang sakit. Dia
bersabar dan meneruskan rawatannya tanpa putus asa bagaimana tenat sekalipun penyakit si
pesakit itu. Dia yakin bahawa yang menyembuhkan orang sakit itu Allah Taala sahaja dan Dialah
sahaja yang berkuasa menyembuhkan penyakit. Demikianlah juga sikap sahibud-dakwah yang
menyeru manusia kepada Allah walaupun bagaimana buruk keadaan manusia yang diseru.
Walaupun mereka menolak dan mengganggunya. Dia mesti terus menyeru mereka kepada ajaran
Islam yang sejati tanpa merasa putus.asa. Dia yakin bahawa yang memberi hidayah hanyalah Allah.
Kita hanyalah berusaha dan berikhtiar dan menunaikan kewajipan.
Adapun sikap berpaling atau tidak endah kepada usaha dakwah Islam atau berdiri di atas
pagar membisu seribu bahasa kerana takut fitnah dan gangguan, maka itu adalah sikap negatif yang
tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam yang hakiki. Adakah patut bagi seorang doktor
tidak mahu mengubati orang sakit kerana takut dijangkiti? Sekiranya doktor itu bersikap demikian,
nescaya penyakit itu melanda masyarakat dan memusnahkan masyarakat termasuk doktor itu
sekali. Demikian juga kalau para duat yang menyeru manusia kepada Allah memberhentikan
dakwah dan seruan mereka, akan tersebarlah fitnah dan pesona. Fitnah dan pesona itu kelak akan
melanda rumah-rumah para pendokong dakwah sendiri, akan melanda segala yang hijau, yang
basah dan kering," malah terus menular kepada fitnah yang lebih dahsyat lagi. Tidak ada jalan yang
lebih selamat untuk kita kecuali berdakwah dan menyeru manusia kepada jalan Allah. Inilah satusatunya
jalan selamat untuk kita dan manusia.
Untuk itu, kita memohon perlindungan, pertolongan dan hidayah dari Allah dengan
memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan menggabungkan diri kita dengan sahibud-dakwah,
dengan saudara kita yang mengingatkan apabila kita lupa, menolong kita apabila kita telah ingat.
Kita hendaklah menggabungkan diri kita dan manusia di bawah naungan jamaah Islam dan
bekerjasama dengan mereka di dalam urusan dakwah Islam. Hanya kambing yang terasing dari
kumpulannya yang mudah diterkam oleh serigala yang buas. Setiap orang dari kita hendaklah yakin
dan percaya bahawa kebenaran yang kita bela dan perjuangkan, pasti akan menghapuskan batil
yang ada pada manusia walau bagaimana bongkak dan congkak pun ia.
20.4 Putus Asa Dari Kemenangan
Ada orang berpendapat dengan pendapat yang dangkal dan terburu-buru apabila dia
melihat muslimin berada di dalam kelemahan, kemunduran dan perpecahan. Di pihak yang lain
pula ia melihat musuh Islam berada dalam kekuatan dan kemajuan. Mereka kelihatan saling
bertentangan antara mereka, tetapi mereka bersatu memerangi Islam. Mereka sekarang ini
memerangi dunia Islam dengan segala bentuk peperangan, serangan dan hentaman untuk
menghancurkan muslimin dan meruntuhkan bangunan Islam serta menghapuskan Islam dari luar
dan dalam. Mereka pecah-pecahkan daerah-daerah dan bahagian-bahagian Islam dari tubuh dunia
Islam dan kita tidak melihat sebarang tindakbalas dari umat Islam yang berkesan kecuali
perisytiharan demi perisytiharan, bantahan demi bantahan atau kesalan demi kesalan. Kalau
demikian keadaannya, bagaimana para pendokong dakwah Islam dapat merealisasikan dan
melahirkan cita-cita yang mereka harapkan? Mereka sedang dilambung oleh angan-angan kosong
dan berenang di lautan khayalan dan kita berjalan bersama mereka menuju bayang-bayang dan
fatamorgana?
Pemikiran dan konsep inilah yang menguasai fikiran mereka yang sedang terpedaya dengan
sikap putus asa yang memalingkan mereka dari jalan dakwah. Sesungguhnya itulah konsep dan
pemikiran yang salah yang timbul dari jiwa yang lemah yang merasai kekalahan dari dalam yang
tidak merasai kemuliaan dan kekuatan yang diyakinkan oleh Islam di dalam jiwa para pemeluknya.
Orang yang mengukur setiap perkara dengan ukuran kebendaan semata-mata tentu
memperolehi kesimpulan dan konsep pemikiran yang demikian. Pada hal, hakikatnya tidak
demikian kerana urusan ini adalah pertarungan di antara hak dan batil, yang haklah yang mesti
diikuti dan hapus;
"Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan
hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya; adapun yang memberi menafaat kepada manusia, maka ia
tetap di bumi" Ar-Ra'ad: 17
Di satu ketika Rasulullah s.a.w. bersama dengan mukmin yang masih sedikit bilangannya
itu, berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam r.a. Mereka dikelilingi oleh pembesarpembesar
Quraisy yang berkuasa di kalangan bangsa Arab, oleh negara raksaksa Romawi dan Parsi,
Yahudi dan Kristian dan seluruh pendokong jahiliah dari segenap penjuru dunia. Bagi orang yang
mengukur dengan ukuran kebendaan akan berkata: "Bagaimana kumpulan yang kecil dan sedikit
serta tertindas itu dapat melawan dan mengalahkan kebatilan dan jahiliah yang umpama raksaksa
yang sombong itu? Bagaimanakah pula caranya Rasulullah s.a.w. pada saat-saat genting itu dapat
menggembirakan mereka dengan bersabda yang bermaksud:
"Allah pasti menyempurnakan urusan ini, memberi kemenangan kepada Islam, sehingga berjalanlah
penunggang itu dari San 'a ke Hadhramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala yang akan
memakan kambingnya, akan tetapi kamu terburu-buru, hendak mencapai kemenangan dengan segera".
Allah telah membuktikan kebenaran sabda Rasulullah s.a.w. itu lalu menanglah yang hak
dan hapuslah yang batil kerana kemenangan itu dari Allah yang mempunyai tentera di langit dan
bumi. Sesungguhnya Islan dan nur Allah itulah yang mengalahkan kegelapan batil dan apakah
dapat pendokong kebatilan itu memadamkan nur Allah?
Allah berfirman:
"Mereka ingin memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan
Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah yang mengutuskan
Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia menenangkannya di atas segala agamaagama
meskipun orang-orang musrik benci" As-Saff:8-9
Sebenarnya masa depan adalah untuk Islam dan zaman itu adalah untuk kepentingan Islam,
InsyaAllah, kerana agama kita ini adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah kejadian
manusia. Manusia akan mencarinya dan menuju kepadanya kerana disitulah kebahagiaan dan
keamanan. Terutamanya pada hari ini di mana segala sistem keduniaan dan segala ideologi dan
sistem hidup yang bukan Islam telah membuka pekongnya, telah mengisytiharkan
kebangkrapannya dan mengakui kegagalannya setiap hari dalam memberi kebahagiaan kepada
manusia. Segala kebudayaan yang telah dibangunkan di atasnya sedang menuju ke arah keruntuhan
tatkala melihat kembali kebangkitan Islam yang sangat nyata gambaran dan tanda-tandanya di
kalangan generasi Islam yang sedang muncul dan berkembang. Itu semua merupakan berita baik
yang menggembirakan yang akan memperkuatkan harapan kita kepada kemenangan Islam yang
agung dan gemilang itu suatu masa nanti. Insya Allah.
20.5 Meragui Jalan dan Meragu-Ragukan Orang-orang Yang Berjalan Di Atas Jalan Dakwah
Adanya puak-puak yan menaburkan benih-benih keraguan dan debu-debu syak wasangka
di sekitar jalan dakwah Islam di sepanjang jalan dakwah untuk mengabui mata petunjuk-petunjuk
dakwah Islam di sepanjang jalan dakwah bukanlah satu perkara asing. Tujuan mereka semata-mata
hanya mahu memadamkan hidayah Islam dari manusia, supaya manusia yang berminat melalui
jalan dakwah Islam berpaling daripadanya. Untuk itu, mereka melemparkan pelbagai tuduhan palsu
dan jahat terhadap para pendokong dakwah Islam dan melemparkan tuduhan-tuduhan melulu. Ada
yang sanggup berkata: "Para pendokong dakwah Islam itu mabuk kuasa, mabuk dunia,
bertopengkan agama, memperalatkan agama dan berbagai-bagai lagi tuduhan busuk dan lidah yang
tidak bertulang dari pemeluk jahiliah dari luar atau dari dalam. Di samping itu ada pula suara-suara
sumbang yang mengatakan bahawa mereka, para pendokong dakwah Islam hanya bergiat di bidang
pendidikan, dan memberi nasihat kepada manusia dan tidak pernah memikirkan pemerintahan.
Oleh itu mereka tidak akan dapat melahirkan satu cita-cita dan mencapai satu tujuan. Lebih dari itu
ada lagi pihak yang tergamak melemparkan tuduhan yang lebih jahat dan berkata: "Sesungguhnya
mereka ini, para pendokong dakwah Islam, pengganggu keamanan, hendak menumpahkan darah".
Di pihak lain pula ada yang menuduh lalu berkata: "para pendokong dakwah Islam telah penat, dan
menjadi bacul, meninggalkan jihad, telah lesu dan mengampu pihak yang berkuasa". Tidak
ketinggalan juga ada yang menuduh dan berkata: "para pendokong dakwah Islam telah
menyeleweng dari jalan dakwah Islam. Mereka telah bertukar bulu, menukar pendirian mereka,
mereka telah berubah". Ada lagi yang berkata: "Sahib-ud-dakwah Islam itu beku, mempunyai
fahaman sempit dan tidak mampu menyesuaikan harakah mereka dengan zaman moden ini". Ada
lagi yang berkata: "Para duat Islam itu menutup pintu di hadapannya dan membantah kerja-kerja
Islam". Ada pula yang berkata: "Mereka tidak mementingkan urusan akidah Islam. Mereka hanya
sibuk dengan urusan fikrah dan harakah sahaja". Ada juga yang menuduh bahawa sahib-ud-dakwah
itu tidak beriltizam dengan manhaj ahli sunnah dan salafussoleh dan condong kepada fahaman
khilafiah orang muta'akhirin di zaman muta'akhirin, dan pelbagai lagi uslub dan cara yang
meragukan manusia. Ini sengaja ditaburkan oleh pihak-pihak yang tertentu dengan tujuan yang
tertentu sama ada dengan niat baik atau tujuan jahat. Tetapi semuanya dibuat untuk memalingkan
manusia yang berminat kepada usaha-usaha untuk Islam dari jalan yang benar dan hendak
memecah-belahkan usaha-usaha untuk Islam dan memperkotak-katikkannya.
Islam menuntut dari para pemeluknya supaya mereka meneliti, mengkaji, menyelidik dan
meneropong segala perkara supaya mereka tidak mudah tertipu, tidak mudah hanyut dan tidak
mudah menjatuhkan hukuman. Muslim yang sejati, yang dedikasi, yang telah memasang niat dan
berazam benar untuk bekerja dan berusaha untuk Islam, tidak akan terpengaruh oleh mana-mana
puak pemesong, penyelewengan yang hendak memalingkannya dari jalan yang benar. Tidak akan
dapat dikaburi mata mereka oleh berbagai-bagai tuduhan, perangkap pujuk rayu. Dia mestilah
sentiasa berwaspada, dan sentiasa meneropong segala perkara untuk mengenali segala perkara,
untuk mengenali hakikat yang tersembunyi di sebalik mazhar yang lahir:
"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita maka
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui
keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".Al-Hujurat: 6
Setiap orang yang mencari penjelasan, yang meneropong dan memeriksa, lambat laun akan
mengetahui dengan limpah kurnia Allah tentang kepalsuan segala tuduhan jahat yang batil itu.
Mereka akan mengetahui tentang keaslian jalan kita yang benar itu tanpa penukaran dan tanpa
penyelewengan. Malah mereka akan mendapat kekuatan, kemantapan, ketahanan, kesungguhan
dan keteguhan serta jauh dari kelemahan, kebaculan dan kelesuan. Dia akan mendapat hikmah,
tidak hentam keromo dan tidak mudah melatah. Dia akan mendapat perencanaan yang selamat,
bukan beku dan lapuk.
Muslim sejati yang menggabungkan dirinya dengan jamaah Islam tidak akan mendapati
pintu yang terus tertutup atau terus terbuka. Sebaliknya dia akan mendapati akidah yang sejati,
manhaj salafussoleh, ahli sunnah wal jamaah, berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah
s.a.w. Tidak mudah merasa taksub dan degil di atas satu-satu kesalahan, tidak menoIak nasihat dari
penasihat yang jujur dan amanah atau kritikan yang membina. Tidak pula menonjol-nonjolkan
dirinya dalam lapangan dakwah kita dan tidak mendewa-dewakan (hero worship) sesiapapun. Dia
akan mendapati syura dan tolong menolong dan persaudaraan kerana Allah. Dia akan mendapati
hati yang pengasih dan tangan yang penyayang, akal yang terbuka dan minat yang benar di dalam
tolong menolong ke arah kebaikan dan takwa. Ini adalah untuk menyatukan segala usaha dan
kemudiannya kita bersatu menjadi padu di atas jalan dakwah.
Barangsiapa merasai di dalam dirinya satu keraguan, syak wasangka, tekanan atau kebimbangan,
hendaklah berhubung dengan kita dari dekat supaya mengenali kita dan harakah Islam kita. Ini
perlu supaya dia tidak mensia-siakan dirinya di dalam daerah prasangka, supaya dia tidak
terjerumus di dalam lumpur dosa dan longkang noda dan menghampakan dirinya dari kebaikan
yang banyak. Wahai para kekasih, hai muslimin yang tercinta! Sebenarnya ini bukanlah dakwah
individu atau jamaah orang-orang yang tertentu, tetapi sebenarnya inilah dakwah tiap-tiap muslim,
inilah Islam dan dakwah Islam di abad keempat belas dan kelima belas hijrah zaman ini
sebagaimana yang dikatakan oleh Iman as-Syahid Hassan al-Banna. Barangsiapa yang bersegera dan
bekerjasama dengan kita di dalam dakwah Islam, dia mendapat kebaikan dan itulah yang lebih baik.
Siapa yang bimbang dan ragu, kita mohon kepada Allah supaya Dia menghapuskan keraguan dan
kebimbangannya. Barangsiapa bermalas-malas dan suka duduk berpeluk tubuh menjadi penonton
maka dia telah berbuat salah dan menganiaya dirinya dan benarlah Allah di dalam firmanNya:
"Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam". Al-Ankabut:6
"Dan jika kamu berpaling nescaya Dia akana mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan
seperti kamu". Muhammad: 38
Lantaran itu, hai semua muslimin, gabungkanlah dirimu dengan angkatan dakwah Islam
dan janganlah membuang waktu dengan sia-sia kerana masa itu adalah kehidupan, kewajiban lebih
banyak dari masa.

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama