Perbaiki Dirimu dan Serulah Orang Lain (2)

Perbaikilah dirimu dan serulah orang lain dari dirimu, itulah pertama untuk satu-satunya jalan demi membangunkan muslimin merealisasikan kesatuan mereka, meninggikan urusan mereka supaya mereka dapat menduduki tempat mereka yang wajar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagai golongan manusia yang memberi tunjuk ajar kepada manusia serta menunjukkan
mereka kepada siratul mustaqim.
"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang makruf, dan
mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah". AliImran:110
"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar
kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (pebuatan)
kamu". Al-Baqarah: 143
Tujuan memperbaiki diri adalah untuk melahirkan laki-laki sebagai contoh yang sahih.
Tujuan menyeru orang lain adalah untuk memperbanyakkan golongan mukmin yang benar.
Kemudian mereka akan mengikat janji untuk bersaudara dan berkasih-sayang lalu menjadi satu
dasar kukuh yang mempunyai iman yang teguh. Di atasnyalah didirikan bangunan Islam yang
menjulang tinggi yang merealisasikan kebenaran dan menghapuskan kebatilan hinggalah muslimin
menjadi pemimpin dunia dan beroleh bahagia di akhirat dan akhirnya janji Allah menjadi realiti di
hadapan manusia.
"Dialah yang mengutuskan RasulNya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar
dimenangkannya terhadap semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi". AlFath:28
Kita telah menyentuh bahagian pertama tentang memperbaiki diri dengan huraian serba
ringkas serta beberapa penekanan di mana perlu. Sebelum saya menyentuh bahagian kedua iaitu
menyeru orang lain kepada Allah, sukalah saya mengingatkan bahawa orang yang kita seru untuk
melalui jalan Allah, melalui jalan dakwah Islam, bahawa apa yang kita serukan kepadanya adalah
semata-mata untuk memperbaiki dirinya dan menyeru manusia kepada Allah. Ini merupakan
perkara yang terpenting dalam urusan hidup mereka bahkan inilah perkara yang menentukan
hidup mereka. Oleh kerana itu siapa yang layak dalam perkara itu wajiblah ia memberi perhatian
yang utama dan pertama kepada perkara itu.
Sesungguhnya kita menyeru dia dan dia menyeru manusia kepada satu perniagaan yang
tidak merugikan. Perniagaan yang melepaskan kita dari azab Allah. Dan ada padanya nikmat yang
kekal, iaitu di dalam syurga dan tempat-tempat kediaman yang baik. Di samping itu ada padanya
pertolongan dan pemberian kuasa dari Allah:
"Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat
menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Iaitu kamu beriman kepada Allah dan rasulNya dan berjihad di
jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, nescaya
Allah akan mengampunkan dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai 'Adn'. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai iaitu
pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada
orang-orang yang beriman, " As-Saff:9-13
Ini adalah satu urusan yang penting dan besar. Sesungguhnya kita menyeru saudara supaya
saudara menyerahkan diri dan segala apa yang ada pada saudara di jalan Allah dan saudara
menyeru manusia yang lain supaya dia juga menyerahkan dirinya dan segala apa yang ada padanya
di jalan Allah. Kita tidak menyeru manusia supaya membeli saham di dalam satu rancangan
perniagaan atau pertanian atau perusahaan untuk melaburkan harta saudara yang berlebihan dari
keperluan saudara. Tetapi kita menyeru saudara kepada satu perniagaan dengan Allah. Dialah yang
membeli dari kita, diri kita dan harta kita dengan harga yang mahal. Ketahuilah bahawa harganya
adalah syurga yang seluas langit dan bumi. Maka adakah lagi di sana satu perkara yang dapat
menandingi perkara yang paling besar dan menentukan kesudahan kita?
Sekiranya para pengusaha dan ahli perniagaan dunia mengorbankan usaha mereka untuk
melariskan barang perniagaan mereka, memajukan rancangan mereka, menyebarkan iklan barang barang mereka, mempamerkan dengan baik dan menarik hati manusia padanya dan menonjolkan
keuntungan yang diperolehi daripadanya. Alangkah baiknya kita mengorbankan segala usaha kita
untuk dakwah Allah, dakwah Islam yang memang lebih layak menerima layanan dari kita. Kita
tunjukkan dakwah itu kepada manusia dengan cara yang sebaik-baiknya. Kita kemukakan kepada
mereka, menggembirakan hati mereka supaya mereka dapat menerima dengan senang dan puas
hati. Kita mesti bersabar melakukannya. Alangkah besarnya keuntungan yang akan pulang kepada
pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah dan orang yang diseru apabila dia
menyahut seruan pendokong dakwah Islam.
Urusan dakwah kepada Allah tidak dapat dirangkumi dengan satu atau dua tajuk rencana,
tetapi kita perlu merujuk kembali kepada buku-buku, risalah-risalah dan artikel-artikel yang ditulis
di sekitar dakwah dan pendokong dakwah. Juga tidak boleh tidak mesti melibatkan diri secara
langsung dengannya dalam urusan dakwah yang membentuk da'i Ilallah yang membersihkan dan
memberikannya pengalaman dan latihan. Memadailah di sini dengan menyebutkan beberapa
pandangan dan ketenangan yang dapat di jadikan petunjuk. Semoga Allah memberkatinya.
Hendaklah diketahui bahawa para pendokong dakwah pada hari ini bukanlah para
pendokong dakwah semalam kerana mereka pada hari ini adalah golongan yang terpelajar yang
telah dipersiapkan, yang telah dilatih. Mereka terdiri dari golongan profesional (terutamanya di
negara barat) di mana mereka mengkhususkan satu pasukan yeng terlatih bagi tiap-tiap fikrah
untuk menjelaskan perkara yang samar dan mendedahkan perkara yang baik, dan mereka baginya
berbagai-bagai alat dan cara penyebaran dan jalan-jalan di'ayah dan propaganda serta mencari jalan
yang paling hampir dan mudah dipercayai dan diterima pada jiwa manusia.
18.1 Kemuliaan dan Kepercayaan (Thiqah)
Kemuliaan dan kebanggaan apa lagi yang saudara mahu setelah saudara menjadi
pendokong dakwah, penyeru kepada Allah, kerana sesungguhnya saudara menyeru kepada
setinggi-tinggi cita-cita dan semulia-mulia tujuan. Sesungguhnya berdakwah kepada Allah itulah
tugas Rasulullah s.a.w. kepada mereka semua. Tiap-tiap perkataan yang saudara serukan manusia
kepada Allah, itulah sebaik-baik perkataan dan Allah telah menetapkan demikian dalam firmanNya:
"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
yang salih dan berkata. "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?". Fushilat: 33
"Dari kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah", adakah lagi di sana satu
perkataan yang lebih mulia dari itu?
Sesungguhnya kita menyeru manusia kepada kebenaran dan kebenaran inilah yang lebih
patut diikuti dan apakah ada lagi selain kebenaran itu kecuali kesesatan. Kita membawa mutiara dan
cahaya supaya kita memandu manusia yang sesat di tengan-tengah kegelapan. Kerana
sesungguhnya kita berada di atas agama yang benar yang diterima oleh Allah dan yang lain
daripadanya adalah batil. Al-Quran inilah kitab Allah yang tidak mungkin didatangi oleh kebatilan
sama ada dari hadapan atau dari belakang. Inilah kitab yang diturunkan dari Allah yang Maha
Bijaksana lagi yang terpuji. Dunia pada hari ini sangat-sangat memerlukan agama ini untuk
menyelamatkan kecelakaan yang menimpanya. Marilah kita berdakwah, yakinlah, percayalah dan
berpuas hatilah kepada kesempurnaan dan ketinggian apa yang kita serukan kepadanya.
18.2 Beberapa Perkara Yang Berhubungan Dengan Pendokong Dakwah
Ad-da'i ilallah, pendokong dakwah mestilah tahu bahawa melaksanakan tugas dakwah
kepada Allah adalah perkara yang wajib dan bukanlah perkara sukarela sahaja. Dia mesti
berdakwah setiap masa, setiap tempat dan dalam apa jua suasana dan situasi walaupun di dalam
penjara atau di bawah tekanan dan kesusahan. Sekalipun dia terdedah kepada gangguan dan ujian,
lantaran berdakwah kepada Allah, janganlah perkara tersebut menghalangnya dari meneruskan
dakwahnya demi membawa kebaikan kepada manusia dengan kesabaran dan hanya mengharap
pertolongan dan ganjaran dari Allah kerana Allah berfirman:
"Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan
amal soleh dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?". Dan tidaklah sama
kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang di
antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik
itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar".
Fushilat: 33-35
Imam as-Syahid telah memberi wasiat dalam pengertian ini dengan berkata:
"Jadilah kamu di kalangan manusia seperti pokok buah-buahan. Mereka melemparnya
dengan batu tetapi dia melemparkan mereka dengan buah". Dan berkata lagi: "Wahai saudaraku
sesungguhnya saudara hanyalah beramal untuk dua tujuan: Supaya saudara berjaya dan
menunaikan tugas yang wajib. Sekiranya tujuan pertama gagal, iaitu tidak ada orang yang
menyahut seruan saudara, janganlah pula saudara terlepas dari yang kedua, ertinya saudara
mestilah menunaikan kewajipan".
Para pendokong dakwah yang menyeru manusia kepada Allah, mestilah menyeru manusia
kepada Allah dari markas kekuatan dan kemuliaan, bukan dari markas kelemahan dan kehinaan.
Dari kedudukan orang yang percaya, yakin dan puas hati, bukan dari kedudukan orang yang ragu
dan bimbang dan bukan dari kedudukan orang yang mempertahankan dan membela musuh-musuh
Islam, agama yang benar itu.
Para du'at kepada Allah mesti menjadi contoh teladan yang baik kepada apa yang diserukan
dan benar-benar berjalan dengan apa yang diseru kepada manusia. Setiap yang diserukan itulah
yang dibuatnya, apa yang dikata itulah yang dikota, supaya amalannya sesuai dengan kata-katanya.
Supaya dia tidak terdedah kepada kemurkaan Allah.
"Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat
besar kebencian di sisi allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan". As-Saff:2-3
Pendokong dakwah yang menyeru manusia mestilah ikhlas kerana Allah di dalam
dakwahnya. Tidak ada yang diharapkan daripadanya kecuali keredhaan Allah. Tidak
mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia dan tidak harus menunggu untuk dikagumi
ucapannya oleh manusia. Dia mesti berkata benar dan bersifat benar di dalam segala perkara supaya
dia sentiasa dipercayai oleh manusia.
Ad-da'i kepada Allah mesti sabar, redha menanggung segala rintangan yang
mengganggunya di tengah jalan, redha menanggung dan menerima segala penyiksaan, kritikan,
persendaan dan berpalingnya manusia daripadanya. Dia mesti bersifat ramah pengasih, penyayang,
lemah-lembut. Sebab yang demikian itu akan menyebabkan manusia sayang kepadanya dan
menolongnya, tertarik hati kepadanya dan menggabungkan diri kepadanya dan benarlah Allah
yang Maha" Agung:
"Maka disebabkan Rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu ". Alilmran: 159
Sahibud-dakwah mestilah bersifat Hilm tatkala mengendalikan dirinya di waktu marah.
Jangan mudah marah dan melatah, mestilah berlapang dada dan berjiwa besar kepada setiap yang
bertanya, yang mengkritik atau yang memberi nasihat sekalipun bagaimana cara nasihat yang paling
baik dan sempuma dan mesti bersedia menerima nasihat dalam apa jua bentuk.
Sahibud-dakwah, pendokong dakwah kepada Allah, mestilh menghafaz al-Quran dan hadis
Rasulullah s.a.w. selagi dia mampu berbuat demikian. Sebab yang demikian itu menolongnya
mengambil dalil dari al-Quran dan Hadis Rasulullah s.a.w. dalam setiap urusan dan pengertian
yang datang kepadanya.
Dia mesti mengetahui sirah yang harum tinggalan Rasulullah s.a.w. untuk memperolehi
pengajaran, tunjuk ajar, pendirian dan teladan daripadanya sebab ia dapat mempengaruhi dan
memberi kesan di dalam jiwa. Dari sirah Rasulullah s.a.w. itu, sahibud dakwah yang menyeru
manusia kepada Allah memperoleh uslub, cara dakwah dan cara harakah dalam berdakwah. Dia
patut menyediakan satu buku catatan semasa membaca kitab dan rencana untuk mencatat isi-isi
penting dan perkara menarik daripada pembacaannya sebagai bekalan kepadanya dari satu masa ke
satu masa. Ini kerana, terlalu bergantung kepada daya ingatan selalunya mengkhianati tuannya. Jadi
perlulah disediakan buku catatan atau buku peringatan.
Sahibud-dakwah perlu mengetahui berbagai-bagai urusan agamanya, kerana dia sentiasa
terdedah kepada berbagai-bagai soalan dan tafsiran daripada para pendengarnya. Dia juga perlu
mempunyai pemikiran Islam supaya dia memandang segala perkara dan peristiwa dengan
pandangan Islam dan menghukum segala sesuatu menurut kaca mata Islam.
Sahibud-dakwah, mesti mengetahui bahawa di samping mempunyai kefahaman yang teliti
dan halus terhadap Islam, dia juga perlu kepada keimanan yang mendalam serta hubungan dan
kepercayaan terhadap Allah. Inilah dia sebaik-baik bekalan di atas jalan dakwah.
18.3 Di Sekitar Uslub Dakwah
Uslub atau cara berdakwah adalah sebahagian dari dakwah. Ketinggian matlamat dan citacita
yang kita seru manusia kepadanya tidaklah mencukupi kalau dilaksanakan dengan cara yang
salah dan tidak munasabah. Ada kemungkinan uslub dan cara yang digunakan itu memburukkan
suasana atau menyebabkan manusia lari dan menjauhkan diri dari dakwah kita akibat tidaksesuai dengan masa dan tempat. Untuk itu Allah telah memberi arahan kepada kita dengan firmanNya:
"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan berdebatlah
dengan mereka dengan cara yang paling baik". An-Nahl: 125
"bil-hikmah ": dengan kebijaksanaan, dengan hujah-hujah yang kuat dan bukti yang konkrit.
Menyuruh orang berbuat baik dan melarang mereka dari berbuat munkar dan jahat mestilah
dengan cara yang baik, sikap yang baik, kata-kata yang lemah lembut. Bukan dengan kasar dan
keras, tengking-menengking atau berpekik-pekik dengan suara yang keras dan bukan dengan
kutukan dan menempelak.
Sahibud-dakwah mesti berani mengatakan perkara yang benar walaupun pahit, tetapi
dengan cara yang menarik dan senang diterima oleh manusia. Di samping itu, dia tidak boleh
bermuka-muka, tidak boleh mengampu-ampu, tidak boleh bersifat munafik walaupun dengan
tujuan menarik hati manusia atau menggembirakan mereka dan menarik minat mereka kepadanya.
Dia haras bertegas dan terus terang supaya manusia dapat mengenali kebenaran yang dibawanya.
Kerana sesungguhnya cara yang berdolak-dalik dan bermuka-muka dan bersifat munafik, tidak
sesuai dengan keagungan, kebenaran dan dakwah Allah yang diserukannya. Dan Allah telah
memberi amaran kepada Rasulullah s.a.w di dalam firmanNya:
"Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu ".
Al-Qalam: 9
Mereka suka jika kamu bertolak ansur supaya mereka bertolak ansur pula dengan kamu.
Sahibud-dakwah perlu memahami jiwa manusia dan mengetahui anak kunci hati supaya
dia mampu membuka pintu-pintu hati dan menyampaikan kepada manusia apa yang dikehendaki.
Jangan bertindak secara mendadak dengan membawa kepada mereka apa yang dibenci oleh jiwa
mereka supaya mereka tidak terperanjat. Sahibud-dakwah mesti mengetahui terlebih dahulu dari
mana dan bagaimana cara untuk memulakan setelah dikaji, ditapis dan disediakan segala apa yang
diperlukan untuk urusan dakwah.
Sahibud-dakwah mestilah menentukan topik yang hendak dibicarakan supaya para
pendengarnya mendapat faedah yang nyata dan jelas daripadanya. la mesti memperbaiki tertib dan
susunan pembentangan terhadap pengertian dan tajuk yang dibicarakan dengan susunan yang
dapat menyokong dakwahnya supaya mereka berpuas hati dan menerimanya.
Sahibud-dakwah mestilah mampu memadukan akal, perasaan dan hati manusia di dalam
uslubnya. Janganlah berbicara dengan akal semata-mata tetapi ketandusan perasaan dan tidak pula
semata-mata dengan perasaan dan hati sahaja tanpa kepuasan akal dan lojik. Isi perbicaraannya
mestilah dapat diterima akal, menarik perasaan dan menawan hati sehingga akal, perasaan dan hati
manusia berpuas hati dengannya.
Satu dari cara-cara yang berguna yang sentiasa mempunyai pengaruh yang paling berkesan
dan baik adalah pembicaraan yang mampu memuaskan akidah manusia. la dimulai dengan
memantapkan di hati manusia tentang kewujudan Allah, seterusnya menjelaskan hakikat risalah
kita dan tugas kita dalam hidup ini. la disudahi dengan mengukuhkan, menegaskan bahawa Islam
ltu adalah manhaj, cara hidup, satu pegangan hidup yang sejahtera dan lengkap dan berusaha untuk
memulakan kehidupan Islam dan menegakkan negara Islam (ad-daulah Islamiah) ini adalah satu
tugas yang wajib kepada tiap-tiap muslim.
Sahibud-dakwah, yang menyeru manusia kepada Allah mestilah sentiasa menyalakan
harapan dan cita-cita yang mulia di kalangan para pendengarnya. Dia mestilah menyakinkan
mereka bahawa masa depan adalah untuk kemenangan Islam dan abad ini adalah abad Islam, abad
kemenangan Islam! Dia perlulah menghapuskan segala pengaruh dan kesan putus asa dari jiwa
mereka supaya mereka tidak mudah berganjak dari prinsip Islam dan tidak bersikap beku dan
jumud di tengah jalan dan tidak mahu meneruskan perjalanan mereka di atas jalan dakwah.
Sekiranya sahibud-dakwah merasai dan melihat manusia berpaling daripadanya maka
hendaklah dia mengoreksi kembali cara atau uslub dakwahnya kerana boleh jadi caranya tidak tepat
atau waktunya tidak sesuai, atau suasananya tidak sesuai menyebabkan berlaku perkara yang
demikian.
Sahibud-dakwah mestilah berusaha bersungguh-sungguh supaya menggandingkan ilmu
dengan amal supaya mereka mengamalkan ilmu yang telah diketahui, bukan hanya merupakan
kepuasan ilmiah semata-mata.
Dia mesti mengawasi waktunya ketika berbicara supaya mereka tidak jemu mendengarkan
ucapan yang mungkin terlalu panjang atau kurang menarik perhatian para hadirin.
Ini semua hanyalah bayangan mengenai cara menyeru manusia kepada Allah. la hanyalah
sebagai contoh, bukan untuk membatasi hikmah kebijaksanaan dan cara-cara sahibud-dakwah kerana di sana banyak lagi cara yang lain yang dapat diteroka oleh sahibud-dakwah. Wabillahhitaufik.

KATA MEREKA

Kontak Gema Dakwah : tarqiyahonline@gmail.com

Lebih baru Lebih lama